Meteor gir kalibreringstest

Det falt en meteor i natt som var tilstrekkelig kraftig og langvarig til å bli registrert av automatikken. Den var ikke kraftig nok til å kunne gi meteorittnedfall, men gir en mulighet til å teste kalibreringene etter de siste justeringene på Harestua. Her er meteoren fotografert fra Oslo:
meteor

Og slik så den ut fra Harestua:
meteor
Markeringene på bildene viser hvor de lyssterkeste stjernene skal være ut fra kalibreringene som er gjort, og vi ser at det stemmer godt med de faktiske stjerneposisjonene. Dermed vil peilingene kunne gi et godt resultat. De svekkes imidlertid litt i dette tilfellet av at meteoren er langt borte og den er fotografert fra nesten samme vinkel, bare 6,5 grad forskjell, men dette vil bedre seg etterhvert som nettverket bygges ut.

Peilingene gir at den brant opp ca. 55 km over Lærdal og hadde en fart på rundt 45 km/s. Dette har antakelig vært et lite objekt bare noen få centimeter stort.
kart
plott

Videoer: Oslo, Harestua.