Kameraet på Harestua kalibrert

Som tidligere omtalt, har vi nå et nytt kamerasystem operativt ved Solobservatoriet på Harestua. Det består av fire kameraer som dekker hver sin del av himmelen. Etter et par iterasjoner med kalibreringer og justeringer, har vi nå et oppsett som gir komplett dekning av himmelen, der vi presist kjenner himmelkoordinatene for hvert punkt i bildene. Det gjør oss også i stand til å reprojisere bildene fra kameraene og sy dem sammen til et enkelt bilde, og lage en timelapse som her:

Vi ser her tidsrommet mellom 17. og 19. april, og vi kan også legge merke til god aktivitet ved Deberitz-teleskopet i forgrunnen som drives av Norsk astronomisk selskap. Originalvideoen har 8K oppløsning.

Kalibreringsprosessen gjøres på grunnlag av stjernene. Ei klarværsnatt gir bilder av stjernene som vandrer over himmelen, og ved å identifisere stjernene, kan det dermed kameraets vinkling og linsas geometri beregnes presist. For hvert kamera kan vi lage følgende rutenett:
Kamera nord
Kamera øst
Kamera sør
Kamera vest

Disse bildene kan sys sammen til ett bilde:

Panorama

Bestemmelsen av slike rutenett er avgjørende for at vi kan automatisere deteksjon og baneberegning av meteorer. Vi kan dessuten reprojisere bildene på en hvilken som helst måte. Her som en «little planet»-projeksjon (stereografisk projeksjon):
stereografisk projeksjon