Tauridene

Tauridene, som ofte deles inn i to grupper, de nordlige og de sørlige, er en meteorsverm som er aktiv fra slutten av oktober og et stykke inn i oktober. Svermen knyttes til kometen Encke. Svermen er kjent for å gi klare ildkuler som ofte ender i et brått lysglimt, noe som bildene under tatt i løpet av de siste dagene, bekrefter.

Tauride

Tauride
Tauride
Tauride
Tauride