Mer om dagslysboliden

Vi har nå mer informasjon om boliden som var synlig over de sørligste delene av landet i daglys klokka 11:15 søndag 22. november. Flere i området nær Lyngdal og Grønsfjorden har meldt om et voldsomt smell. Dette stemmer godt overens med videoen fra Møvik fort ved Kristiansand som viser boliden på vesthimmelen. En analyse av bolidens gang over himmelen viste at den uten tvil gikk mot sørvest og sannsynligvis et sted mellom Lyngdal og Farsund. NORSAR har også registrert et signal mellom 11:39 og 11:43 ved infralydarrayen i Løten. Tidspunktet passer bra når avstanden er ca. 400 km. Den målte retningen er 219 grader som imidlertid er litt lengre mot øst enn det videoen og vitneobservasjonene indikerer.

infralyd
(Figur: NORSAR)

En ny gjennomgang av videoen fra Oslo der retningen mot Lyngdal/Farsund blei studert nøye, gav også et resultat. I ei enkel bilderamme på presis det samme tidspunktet da videoen fra Møvik viste en eksplosjon, kan et svakt lysglimt skimtes, og vi kan dermed peile fra Oslo.

Bolide
Kontrastforsterka bilde fra Oslo.

Kart
Kart

Den hvite pila viser bolides synlige bane. Beregningene antyder at meteoriden hadde sitt opphav i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, og gikk inn i jordatmosfæren med en fart på ca. 16,3 km/s (58.700 km/t). Det knytter seg stor usikkerhet til meteoridens masse, men et grovt anslag er rundt 150 kg. Vi snakker da om en kinetisk energi på 20 GJ, tilsvarende 4-5 tonn TNT. Noen få titalls kilo av massen kan ha overlevd ferda gjennom atmosfæren som meteoritter, men som vi ser av kartet, kan vi skyte en hvit pinn (eller pil) etter disse – alt har falt i havet sørvest for Farsund.

Bane