Oppdatering om Møre-meteoren

Etter omtalen av den eksepsjonelle meteoren som gikk over Møre 27. desember rundt 20:28, har vi fått inn flere rapporter og et nytt bilde tatt fra Ørsta som gjør det mulig å være sikrere om meteorens bane. Hendelsen har også blitt omtalt i aviser, som i Fjordingen og i Firda. Hendelsen førte også til en artikkel i VG.

meteor
(Foto: Geir T. Birkeland Øye. Meteoren forsvinner bak horisonten i nordøst. Bildet er reprojisert og fargene er justert for å framheve meteoren.)
Fortsett å lese «Oppdatering om Møre-meteoren»

Spektakulær ildkule over Møre

Norsk meteornettverk mottok i går kveld den 27. desember et stort antall henvendelser om ei ildkule som langsomt passerte over himmelen. De fleste henvendelsene kom fra nordvestlandet og Trøndelag, men også fra sørlige Østlandet og fra Nordland så langt nord som Brønnøysund. Obsvervasjonene gikk ut på at ildkula delte seg i flere deler og enkelte rapporterte at ildkula var synlig i et halvt minutt.
ildkule
(Foto: Runar Sandnes)
Fortsett å lese «Spektakulær ildkule over Møre»

Ildkule ca. 17:12 26. desember

Vi har mottatt flere rapporter i kveld, både via rapportskjemaet og på telefon, om ei stor ildkule som delte seg i minst to deler. Rapportene kommer fra Østlandet og nordover til sørlige Nordland. Dessverre har vi ingen bilder fra våre tre kamerastasjoner. Kristiansand ligger for langt unna. Kameraet i Oslo har ligger i ei sørvestvendt li og har dårlig sikt mot nord-nordøst, og kameraet på Solobservatoriet på Harestua viser heller ingenting og det viser seg at det er et brudd i videoen fra 17:12:02 til 17:12:27, sannsynligvis på grunn av et midlertidig nettverksproblem. Foreløpig er det dermed vanskelig å si noe sikkert om denne ildkula, men ildkula kan ha blitt registrert av andre kameraer enn nettverkets.

Mulig meteorittnedfall over Utsira

(Oppdatert 2015-12-25)

Kameranettverket registrerte 23. desember klokka 06:09 en lyssterk meteor som gikk over Rogaland i retning vest-sørvest. Den slokna ca. 30 km over havet i nærheten av Utsira. Kameraene i Oslo og på Harestua, samt et kamera fra det danske meteornettverket, fotograferte den, men avstandene er store og det er en usikkerhet på atskillige kilometer hvor langt vest meteoren gikk. Meteorens inngangshastighet var lav, 14-15 km/s, og det er derfor sannsynlig at meteoritter har overlevd. Mest sannsynlig dreier det seg om få og relativt små meteoritter som har falt i havet vest for Utsira, men usikkerheten gjør at det ikke kan utelukkes at noe har falt ned på Utsira. Vi vurderer imidlertid mulighetene for å finne noe som små.

Vi har bare mottatt noen få vitneobservasjoner, og slike observasjoner, spesielt fra Rogaland, vil være interessante. Bruk gjerne vårt observasjonsskjema om du så (eller hørte) denne meteoren.

En vitneobservasjon beskriver ei ildkule som lyste opp både skyer og landskapet som blinka 2-3 ganger og som etterlot seg ei hvit stripe. Flere har hørt en eksplosjon etterpå. Disse observasjonene harmonerer godt med hva vi kunne vente ut fra bildene.

meteor
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Se den automatisk genererte rapporten for flere bilder og mer informasjon.

Nordlys

Meteorkameraene får med seg mer enn meteorer. I kveld var nordlys synlig over Østlandet. Videoen under er tatt opp av et av kameraene i Oslo.

Radiant

I bildet fra Harestua publisert i går later det til at meteorene går tilfeldig på kryss og tvers over himmelen. Men under en meteorsverm er ikke det tilfellet. Grunnen til det tilsynelatende kaoset er at jorda (og kameraet) roterer. Dersom de samme bildene som lå til grunn for gårsdagens bilde, reprojiseres slik at sentrum blir et bestemt punkt i stjernebildet tvillingene (latin: geminī), blir bildet ganske annerledes. Noen få meteorer går fortsatt på tvers av de øvrige. Dette er sporadiske meteorer som ikke tilhører meteorsvermen.
geminidene

100 geminider

Geminidene var på sitt mest aktive natta mellom den 14. og 15. desember og meteornettverket registrerte nesten 150 meteorer med varighet på et sekund eller mer! Bildet under (klikk for full størrelse) viser over 100 geminider (og noen sporadiske meteorer) gjennom hele natta. Bildet er satt sammen av videoopptak tatt av kamerariggen på Solobservatoriet på Harestua.

Geminider
(Foto: Solobservatoriet på Harestua / Norsk meteornettverk)

Flere av geminidene registrert var meget lyssterke, nær fullmånen i lysstyrke. Geminidene skiller seg fra de andre meteorsvermene ved at de består mest av stein, ikke mest av is, og de kan nå langt ned i atmosfæren trass farten på 35 km/s. I natt blei flere observert under 40 km, og to nådde helt ned til 33 km. Dette er langt nok ned til at små fragment kan falle ned til bakken, men slike vil antakelig være på noen få gram eller mindre.