Radiant

I bildet fra Harestua publisert i går later det til at meteorene går tilfeldig på kryss og tvers over himmelen. Men under en meteorsverm er ikke det tilfellet. Grunnen til det tilsynelatende kaoset er at jorda (og kameraet) roterer. Dersom de samme bildene som lå til grunn for gårsdagens bilde, reprojiseres slik at sentrum blir et bestemt punkt i stjernebildet tvillingene (latin: geminī), blir bildet ganske annerledes. Noen få meteorer går fortsatt på tvers av de øvrige. Dette er sporadiske meteorer som ikke tilhører meteorsvermen.
geminidene