Peilinger for søndagens ildkuler

Vi har to bilder av ildkula som falt 21:56 søndag og ett av ildkula som falt 21:34, samt flere titalls vitnebeskrivelser. Vi skal beskrive den som falt 21:56 først og som også er sett av flest. Observasjonene kommer fra hele sør-Norge: fra Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og Trøndelag. Dessverre stod de to kameraene litt ugunstig til i dette tilfellet. Ildkula falt omtrent midt mellom dem, som gjør peilingene vanskelige. Beste estimat er som følger: Den later til å ha gått mot nordvest over Ål kommune i Buskerud, først synlig over Hallingdal mellom Torpo og Gol, sist synlig over fjellet ved Gyrinosvatnet. Men det må understrekes at usikkerheten her er stor i nordvest/sørøst-retningen. Vi mangler presise observasjoner fra nordre Buskerud som kan avgjøre dette.
Kart

Høgdeplott
Ildkule
(Foto: Runar Sandes / Norsk meteornettverk)
Ildkula sett fra Breim i Sogn og Fjordane, lavt over horisonten omtrent «klokka 8».

Fallvinkel og -hastighet er tilsvarende usikre da ildkula i tillegg falt nesten samme retning som linja mellom de to kameraene. Beste estimat er 18 km/s og 40 grader mot bakkeplan. Antakelig snakker vi om et objekt på noen titalls kilo, en stein på størrelse med en basketball, som gikk fullstendig i oppløsning ca. 40 km over bakken. Trass usikkerheten i peilingene er det vanskelig å forene bildene med en mulighet for meteorittnedfall. Hastigheten er gunstig, men for å få meteorittnedfall bør den være synlig ned til ca. 25 km og gjerne skape et hørbart drønn. Det er ikke meldt om noe slikt i etterkant av fallet, og infralydarrayen i Løten gir heller ingen indikasjoner på noe slikt. Uansett, de som var heldige å se meteoren fikk en flott opplevelse, og noen få var kanskje så heldige å se begge ildkulene denne kvelden.

Den andre ildkula som falt 21:34 har vi dessverre bare ett bilde av, så vi er helt avhengige av vitneobservasjoner for å plassere denne. De fleste observasjonene kommer fra Vestlandet. Vi kan foreløpig bare løselig antyde at den har gått over grenseområdet mellom Hordaland og Rogaland med stor usikkerhet i øst/vest-retningen. Mulighetene for meteorittnedfall er vanskelige å bedømme, men vi kan si at dersom den brant helt opp, skjedde det antakelig til havs, og har den overlevd gjennom atmosfæren, må den ha falt lengre øst og mer sannsynlig over land. Dersom du så denne ildkula klokka 21:34, bruk gjerne vårt rapporteringsskjerma og vi kan da kanskje bestemme bedre hvor meteoren kan ha falt.
Kart
Skravert felt markerer retningen som ildkula er sett fra Oslo.

Takk til Steve Gibbons ved NORSAR for data fra infralydarrayen.