Foreløpige peilinger av Kola-ildkula

Ildkula som gikk over Kolahalvøya nær finsk og norsk grense natt til påskeaften er fotografert fra finsk og russisk side, registrert av norske, svenske og finske infralydstasjoner, og det fins mange vitneobservasjoner fra Norge, Finland og Russland. Foreløpige analyser tyder på at ildkula har gått noe øst for grensa mellom Finland og Russland i en nordlig retning, kanskje så langt som området øst for den norsk-russiske grensa.

Finnenes foreløpige analyse plasserer fallstedet litt øst for den norsk-russiske grensa, mens en analyse av NORSAR plasserer området et stykke øst-sørøst for treriksrøysa.

Antakelig vil en grundig analyse av bildene/videoene som viser hendelsen kunne gi et mer presist svar på hvor ildkula har gått, men det krever innhenting av mer informasjon om hvordan bildene/videoene er tatt. Et fint bilde, dessverre med dogg i linsa som visker ut mulige stjernereferanser, tatt av Asko Aikkila i Kuusamo, kan ses her.

Infralyden er en sterk indikator på at det har falt ned meteoritter. Eksakt sted er altså ennå noe uklart, men det virker sannsynlig at det er på russisk side av grensene.

infralyd
(Kart: Steve Gibbons / NORSAR)