Stor bolide over øst-Finnmark

Klokka 17:40 den 16. november gikk ei stor ildkule over himmelen synlig fra store deler av nord-Skandinavia. Det norske meteornettverket har ingen kameraer i området, men vi har mottatt ei rekke rapporter og flere videoer har blitt publisert på nettet som viser hendelsen. Det nitide arbeidet med å studere disse rapportene og videoene vil ta flere dager. I mellomtida oppfordrer vi alle som så denne boliden, om å melde inn observasjonen til oss gjennom et eget skjema på våre nettsider, eller gjerne ta direkte kontakt dersom du har bilder eller videoopptak. Det er også meldt om en tordenaktig lyd etter hendelsen.

Sjøl om arbeidet med å bestemme bolidens bane vil ta flere dager, kan vi alt nå gi noen generelle betraktninger rundt denne hendelsen. Den inntraff på den tida meteorsvermen leonidene er mest aktiv, men den har ingenting med denne svermen å gjøre. Leonidene kan rett nok gi kraftige ildkuler som ender i en eksplosjon stor nok til å lyse opp terrenget, men de er raske og sjelden synlige i mer enn 1-2 sekund. Boliden over øst-Finnmark var synlig i minst 8 sekund og må ha hatt en langt lavere hastighet. Dessuten er ikke leonidene synlige på denne tida av døgnet. Rapporter og videoer antyder så langt at den har gått i en nordøstlig retning, kanskje mot Varangerhalvøya. Den gjorde om natt til dag over et ganske stort område. Lysstyrken kan ha vært som 100 fullmåner. Dette gjør den sammenliknbar med boliden over Kola-halvøya 19. april 2014 og boliden som falt mellom Shetland og Vestlandet 6. desember 2016. Det kan gå flere år mellom hver gang store bolider som disse er synlige fra Norge. Det krever grundige analyser for å avgjøre hvor stort objektet var, men så langt virker videoene som sirkulerer, forenelige med noe på flere hundre kilo, og flere prosent av dette kan ha falt helt ned til bakken som meteoritter. Disse størrelsene avhenger imidlertid i stor grad av hastigheten på objektet som vi ennå ikke har bestemt.

Hendelsen er omtalt i ei rekke medier: vg.no, tv2.no, ifinnmark.no. nrk.no, nordlys.no.

Vi vil komme tilbake med mer handfast informasjon når en grundigere analyse er gjort.