Bolide over Nordland og Troms 29. mars

Ett minutt før midnatt mellom 29. og 30. mars lyste himmelen opp over Nordland og Troms av bolide. Det var dårlig vær mange steder med snø, regn og vind, og boliden var nok synlig for mange bare som lysblink på himmelen og kan ha blitt oppfatta som et lyn, men fra Sørreisa var sjølve boliden synlig. Vi har foreløpig bare kameraobservasjon derfra og kan ikke peile. Bildene fra Sørreisa indikerer at boliden kan ha falt ned i nærheten av Narvik. Vi er interesserte i rapporter fra alle som har sett noe like før midnatt. De kan melde sine observasjoner via rapportskjemaet.

Bolide
(Foto/video: Ketil Vegum / Norsk meteornettverk)

Oppdatering 31. mars: Hendelsen er også registrert av NORSARs infralydarray på Bardufoss 250 sekund etter eksplosjonen. Dette begrenser løsningsrommet og boliden synes nå å ha falt ei døy mil nordøst for Evenes, like over grensa til Troms. Banen er ennå usikker, men den synes å ha falt bratt. Registreringene fra Bardufoss synes klare, men er like over støygrensa.


(Figur: NORSAR)


(Figur: NORSAR)

Kartet under indikerer området der boliden har falt:

Det er vanskelig å anslå hastigheten presist og størrelsen på objektet kan ha vært alt fra rundt 10 kg til et par hundre kg. Lite av dette kan ha overlevd som meteoritter, men mulighetene for nedfall av mindre meteoritter kan være til stede. Vindforhold på det aktuelle tidspunktet påvirker også hvor det mulige nedfallsområdet vil være.

Oppdatering 6. april: En værballong sluppet fra Andøya rett etter midnatt har gitt oss viktige vinddataene som flytter meteorens bane lengre nord ettersom vinden har «blåst» lyden mot øst og retningen fra Bardufoss må korrigeres. Vi anslår nå at det var en meteoride på flere titalls kilo som gikk inn i atmosfæren med en hastighet på mellom 15 og 17 km/s (nærmere 60.000 km/t) over Ofotfjorden og falt i en vinkel på ca. 64° mot bakken i nord-nordøstlig retning. Omtrent 35 km over bakken eksploderte objektet og gikk for det meste i oppløsning, men det er gode muligheter for at mindre biter, fra noen gram til kanskje et par kilo tunge, har falt ned til bakken i Gratangen kommune. Kartet over har blitt oppdatert basert på de siste opplysningene.

Folk i Gratangen kommune oppfordres derfor til å være oppmerksomme på eventuelle uvanlige steiner da disse kan være meteoritter. Meteoritter kommer i ulike typer og fasonger, men typiske kjennetegn er en mørk overflate med innsenkninger omtrent som fingeravtrykk på en deig. De kan ofte være magnetiske. Er steinen knust, er innsida gjerne lysere. Steiner som ligger på steder der de ikke synes å høre hjemme (f.eks. på torv eller hustak), bør undersøkes. Ved mistanke om meteorittfunn ta kontakt med Naturhistorisk museum eller Norsk meteornettverk for å få funnet vurdert.

Grafene under viser vindhastighet og vindretning over området på det aktuelle tidspunktet. Vinddatene er fra Meteorologisk institutt.
vindhastighet
(Figur: Vindhastighet. Y-aksen er meter over havet, x-aksen er vindhastighet i m/s.)

vindretning
(Figur: Vindretning. Y-aksen er meter over havet, x-aksen er kompassretning som vinden kommer fra.)

Takk til Steven Gibbons (NORSAR), Esko Lyytinen og Jarmo Moilanen (det finske meteornettverket), og til Meteorogisk institutt for data og modelleringshjelp, og ikke minst til Ketil Vegum som eier og driver meteorstasjonen i Sørreisa!