Tauridene

To har meldt til oss at de så ei ildkule på sørhimmelen både 8. og 10. november. De har vært heldige, for sjelden er to såpass kraftige ildkuler synlig på himmelen i løpet av et så kort tidsrom, og sjansen for at en tilfeldigvis ser begge er liten. Men på visse tider av året er slike muligheter større, og det er akkurat dette som er tilfellet her. Under jordas ferd rundt sola passerer vi gjennom områder med kometrester, og dette skaper såkalte meteorsvermer. For tida er meteorsvermen tauridene aktiv (de deles gjerne opp i sørlige og nordlige taurider, men opphavet er det samme). Dette er antakelig fragment som stammer fra Enckes komet. Denne meteorsvermen skaper ikke mange meteorer, men til gjengjeld kan tauridene gi kraftige ildkuler. Ildkulene 8. og 10. november var begge taurider. Hendelsen over Valdres 6. november hadde imidlertid ingenting med tauridene å gjøre. Det kan bestemmes av retningene til ildkulene.

Tauridene har fått sitt navn fordi meteorene synes å komme ut fra stjernebildet Tyren, og vi sier at dette er hvor radianten for meteorsvermen ligger. I løpet av de siste dagene passerte to slike ildkuler over eller nær Danmark, men slike meteorer kan dukke opp over hele verden bare radianten er nær eller over horisonten. Ei tilsvarende ildkule som også stammer fra tauridene, lyste nylig opp himmelen over sørlige California, og hendelsen er registrert på overvåkningskameraer. Vi omtalte tauridene også i fjor.

De fleste meteorer lyser ikke særlig kraftigere enn stjernene, og da kaller vi dem gjerne stjerneskudd. De er på størrelse med småstein på få gram før de treffer jordas atmosfære og går i oppløsning. De kraftigere ildkulene er større, fra tennisballstørrelse og oppover. En del av bevegelsesenergien går over i lys, så hvor tungt objektet er, kan estimeres ut fra den observerte lysstyrken. Det vil si, vi må integrere over tid (slik at vi tar hensyn til hvor lenge ildkula er synlig og hvordan lysstyrken varierer i perioden), avstanden vi observerer ildkula fra (observert lysstyrke varierer med kvadratet av avstanden) og vi må vite hastigheten (bevegelsesenergien avhenger ikke bare av massen, men også av kvadratet av hastigheten). Et grovt anslag og en finger i været for de to ildkulene 6. og 8. november er at de har veid noen kilo, førstnevnte kanskje over 10 kilo, og fordi kometrester består stort sett av porøs is, kan vi godt forestille oss dem som noe på størrelsen av snøballer som vi kan lage en liten snømann av.

Fordi slike kometrester er så porøse og består av mye is, fordamper de fullstendig langt over bakken, rundt 50 km oppe. Vi finner altså aldri meteoritter etter dem. Det er den samme porøsiteten som gjør at kometene lett går i oppløsning og skaper disse meteorsvermene.

3 kommentarer til «Tauridene»

  1. Kometen ISON i Son? Vi oberverte også en voldsom ildkule fra Son retning sør 10. november. Jeg har aldri sett liknende. En stor, sterk opplevelse. Ildkulen gikk påfallende lavt på himmelen sammenliknet med stjerneskudd, som gjerne observeres høyere.

    1. Vi har ikke registrert noen ildkule denne dagen, men dersom du har et tidspunkt, kan vi ta en nærmere titt.

      ISON har for øvrig akkurat blitt synlig uten kikkert for dem med mørk himmel, men kometer må ikke forveksles med ildkuler.

  2. Hei ca kl 23.00 ikveld 17.november, såg vi ei klar og tydelig ildkule på himmelen over Moi. Ca på grensen mellom Rogaland og Vest Agder. Den blinket flere ganger…og forsvant….men vi tror det var skyer som kom foran den. Rakk ikke ta bilde uheldigvis.. Har aldri sett sånt før, så var ganske spesielt!!

Det er stengt for kommentarer.