Ny meteoritt funnet i Norge

En 62 grams meteoritt er funnet ved Voss. Vi har gjort mineralogiske undersøkelser og den er nå klassifisert som en steinmeteoritt av typen L6 (relativt lite jern og mye varmeomvandlet). Den har ligget på jordoverflaten i ca 15-20 år, og er litt preget av det utvendig men fin innvendig. Den kan ses på Naturhistorisk museum i Oslo når det nye museet åpner i midten av maimåned. Det blir et arrangement i Voss kulturhus tirsdag 29. mars klokka 19:00 med foredrag av Morten Bilet. Gratis adgang.

Voss-meteoritten

Flott meteor synlig over sør-Norge

Klokka 18:09 den 30. januar observerte mange i sør-Norge ei flott ildkule som var synlig i ca. 7 sekund og som på det sterkeste lyste nesten like kraftig som fullmånen enkelte steder. Den gikk i østlig retning over Risør og delte seg i flere biter. Vi har registrert den med flere kameraer og vi ser at dette dreier seg om et objekt med opphav i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, som er det mest vanlige for slike meteorer. Det har truffet jorda med en hastighet på ca. 15 km/s eller i overkant av 50.000 km/t. Antakelig har det hatt en masse på noen få kg og det er sannsynlig at mindre biter av dette har overlevd gjennom atmosfæren, men disse har falt i havet øst for Risør.

Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk/Deep Sky Exploration)

Kart
Kart: Ildkulas bane er markert med blå pil

For flere detaljer om denne ildkula se egen rapport.

Julenissen observert ved Eigersund!

Et kraftig lys kunne ses fare over himmelen klokka 18:50 julaften. Våre kameraer viser at noe suste gjennom lufta med en hastighet på rundt 15 km/s like utafor kysten av Eigersund, sist observert 23 km over havet. Gitt tidspunktet må vi gå ut fra at det dreier seg om julenissen. Bilder og videoer i egen rapport. God jul fra Norsk meteornettverk!

Julenissen
Foto/video: Observasjon fra Kristiansand

Ny kraftig meteor i dag tidlig

Mange i sør-Norge fikk se en kraftig meteor i går kveld, noe som skapte en liten mediestorm, og i dag tidlig litt før soloppgang var en ny, flott meteor å se på himmelen i sør-Norge. Mens gårsdagens meteor var en såkalt tauride og rester av en komet, var meteoren i dag tidlig en såkalt sporadisk meteor som ikke kan assosieres til noen meteorsverm, men som er en av uttallige steiner som er rester av asteroider med opphav i det såkalte asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Vi har videoopptak av dagens meteor fra Trondheim, Gaustatoppen og Larvik.

Meteor
Registreringer gjort av Norsk meteornettverks ulike kamerastasjoner

Kamerastasjonen på Gaustatoppen er ny og foreløpig under utprøving. Klimaet på Gaustatoppen 1846 m.o.h. er utfordrende og noe vi vil jobbe videre med for å løse, noe som bildet under av kamerariggen illustrerer.
Kamerarigg
Foto: Ingar Hovden/Gaustabanen. Kamerariggen på Gaustatoppen fotografert 12. november 2021.

Meteoren i dag falt ned over Älvdal i Sverige. Antakelig har den brent helt opp ca. 35 km over bakken, men mindre meteoritter på bakken kan ikke utelukkes helt. Vi anser det imidlertid som usannsynlig. Mer informasjon om meteor fins på rapportsida for denne meteoren.

Kraftig tauride i kveld

Over store deler av sør-Norge har mange i kveld klokka 20:47 sett en kraftig meteor på vesthimmelen. Vårt kameranettverk har registrert den og vi har kunnet beregne at den falt et stykke til havs vest for Bergen og brant opp ca. 50 km oppe i atmosfæren. Vi finner også at meteoren tilhører meteorsvermen sørlige taurider. Navnet kommer av at disse meteorene synes å stråle ut fra stjernebildet Tyren (taurus på latin). Hvert år i november passerer jorda gjennom et belte av kometrester. Dette kan være støvkorn som gir mindre stjerneskudd, men også større biter på atskillige kilo, som later til å være tilfellet her. Også i fjor registrerte nettverket en kraftig tauride.

Sørlig tauride sett fra Larvik

Se egen rapport for flere bilder og videoer.

Ny kamerastasjon på Gaustatoppen

I samarbeid med Gaustabanen har vi montert sju nye meteorkamera 1846 meter over havet på Gaustatoppen, der vi kanskje har nord-Europas beste utsikt. Gaustatoppen har også noe av Norges mest ekstreme klima med mye vind, tåke og ising som er utfordrende, så riggen er foreløpig eksperimentell og vi arbeider med løsninger for å begrense ising. Men allerede nå har vi noen lovende resultat. NRK Vestfold og Telemark oppsummerte i dag i et kort innslag i forbindelse med værmeldinga.

Her en litt lengre video fra installasjonen:

Tusen takk til bidragsytere!

I august gikk vi ut og bad om hjelp til å drive og utvikle Norsk meteornettverk videre. Nettverket drives på dugnad med utstyr innkjøpt dels med medlemmers egne midler, men vi har også vært avhengige av støtte og donasjoner. Den store meteoren som falt ned over Lier i juli, der vi med stor sikkerhet kunne utpeke et søkeområde for meteoritter og fastslå meteorens opphav i solsystemet, er et eksempel på hva nettverket kan utrette. Det er foreløpig ikke gjort noe meteorittfunn, men så seint som i fjor, var nettverkets kameraer sentrale etter at en stor meteor falt ned over Sverige, der søket førte til et funn av en 14 kg tung jernmeteoritt. Den enorme medieoppmerksomheten spesielt etter meteoren over Lier tydeliggjorde imidlertid et behov for å oppgradere kameraer og web-tjenestene, da vi ikke var i stand til å formidle informasjon så godt som vi skulle ønske.

Vår anmodning om hjelp førte til at vi fikk inn totalt 42 000 kroner! Av disse pengene vil 30 000 gå til innkjøp og montering av to nye kamerastasjoner gjort mulig gjennom generøse bidrag fra Geoloco og Norsk ufosenter. Åtte privatpersoner har bidratt med 1000 kroner hver, og alle disse får nå tilsendt ei bok og en liten meteoritt som takk! Totalt har 25 givere bidratt, tusen takk til alle!

Vi vil nå prioritere montering av nye kameraer. Vi ønsker også å leie maskiner med god nettverksforbindelse så vi kan formidle informasjon bedre enn det vi gjør i dag, men dette må foreløpig vente til vi har tilstrekkelige midler. Det er fortsatt mulig å hjelpe. Vi har et Vipps-nummer 708457 og kontonummer 1503 71 48404.

Eirik Newth om Lier-meteoren

Eirik Newth la allerede 26. juli ut en video på Youtube om meteoren over Lier natt til 25. juli, der han på en god måte forklarer og svarer på spørsmål. Vi kan trygt anbefale alle å se denne videoen. Den 26. juli var mange ting enda uvisst om meteoren, men alt Eirik forteller gjelder fortsatt bortsett fra at vi nå veit mer presist hvor meteoren falt og hvor meteoritter kan forventes ligge.

Vi minner også om at vi har begynt innsamlingsaksjon for blant annet bøte på kapasitetsutfordringene vi har ved slike hendelser. Vi er i dag for dårlig i stand til å nå ut med informasjon ved slike hendelser, slik Eirik nevner. Vi er ikke helt i mål, men godt på veg til å få midler til oppgraderinger både gjennom denne aksjonen og fra personer som har tatt direkte kontakt!