Ildkule over Østlandet i natt

Klokka 02:32 i natt kom ei ildkule til syne rett over den nye meteorstasjonen ved Solobservatoriet på Harestua. Idet den kom inn i atmosfæren, passerte den bare noen få bueminutt fra senit, så en skulle tru at den visste presis hvor den skulle! Dette gav et flott bilde og en fantastisk demonstrasjon på hvilken nøyaktighet vi kan få med disse kameraene.
Ildkule
(Foto: Solobservatoriet / Norsk meteornettverk)

Samme ildkule er også fotografert fra Oslo, men den gikk delvis inn i ei blindsone for kamerasystemet der. Vi har dessuten bilde fra et ukalibrert kamera på Tranby i Lier, samt to bilder fra Sverige.
Ildkule, Oslo
(Ildkula sett fra Oslo. Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Ildkule, Tranby
(Ildkula sett fra Tranby. Foto: Ørnulf Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Fordi vinkelene fra Oslo og Harestua er nesten sammenfallende, og avstanden til de svenske kameraene er stor, er presis peiling vanskelig. Det vil si, retningen er sikker, men hvor langt og hvor bratt den falt, er litt usikkert. Sikkert er det at den kom til syne over Harestua og den gikk nordøstover. Den forsvant antakelig 30-35 km over bakken i nærheten av Elverum.

Ei foreløpig peiling ser slik ut:
Kart
Plott

Dette er antakelig et ganske lite objekt, neppe større enn en fotball, som har kommet inn i atmosfæren med en hastigethet på om lag 20 km/s. Det er lite sannsynlig, men ikke utenkelig, at noe kan ha nådd bakken, men i så fall vil det dreie seg om noen få biter på til sammen noen hundre gram.