Atmosfærisk hendelse over Østfold

Mange sør i Østfold opplevde 28. april kraftige smell og rystelser. Fredrikstad blad omtaler dette her. NORSAR har funnet tydelige signal på sin infralydarray i Løten, som harmonerer godt med vitnebeskrivelsene og som peker mot at dette var et atmosfærisk fenomen, ikke seismisk. Det er også rapportert om og fotografert skysirkeler på himmelen. Disse sirkelene likner ikke noe som meteorer kan lage, men mer kondensstriper fra fly.

Smell slik de beskrives, kan være forenelige med fly som bryter lydmuren. Men Luftforsvaret har opplyst om de ikke hadde fly i området. Sivile fly bryter ikke lydmuren, men kan forklare skysirkelene. Det kan være fly som sirkler mens de venter på landingstillatelse (avstanden til Rygge er ikke stor), eller øvelsesflyging som faktisk foregikk ved Torp denne dagen. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom sirkelene og lydene.

Styrker dette mulighetene for at en eller flere meteorer falt ned over Østfold denne dagen? En meteor kan skape et smell, eller en kort serie med smell, noe som er en god indikator på meteorittnedfall.

Ingenting som tyder på en meteor, kan ses mot sør på meteorkameraet i Oslo på dette tidspunktet, men det var skyer som kan ha vært i vegen. Det som imidlertid taler mot ei meteorforklaring er at både NORSAR og vitner beskriver to hendelser med 6-7 minutts opphold. Det måtte derfor være snakk om to meteorer. Men da må vi huske at meteorer vil alltid bevege seg med en hastighet på minst 11 km/s i forhold til jorda, som betyr at to meteorer må ha vært godt over 4000 km fra hverandre før sammenstøtet, kanskje 10.000 km. Det er mulig at en meteoroide har delt seg og de to delene har drevet fra hverandre, men sjansen for at begge to treffer samme sted på jorda er forsvinnende liten.

Vi er dermed ikke nærmere noen forklaring på hva som skjedde over Østfold. Antakelig kan det graves etter flere fakta enn dem som har kommet fram. Har det svenske luftforsvaret hatt noen aktivitet nær norskegrensa? Og vil vakthavende befal i det norske luftforsvaret alltid kunne ha og gi full oversikt over alle aktiviteter når journalisten i lokalavisa brått ringer?