Spektakulær ildkule over Møre

Norsk meteornettverk mottok i går kveld den 27. desember et stort antall henvendelser om ei ildkule som langsomt passerte over himmelen. De fleste henvendelsene kom fra nordvestlandet og Trøndelag, men også fra sørlige Østlandet og fra Nordland så langt nord som Brønnøysund. Obsvervasjonene gikk ut på at ildkula delte seg i flere deler og enkelte rapporterte at ildkula var synlig i et halvt minutt.
ildkule
(Foto: Runar Sandnes)

Runar Sandnes i Breim fotograferte noe som passerte himmelen mellom 20:15 og 20:30, som samsvarer med innkomne observasjoner. Bildet sier imidlertid ikke noe om det presise tidspunktet eller hvor lang tid objektet brukte på å passere himmelen, men en manuell gjennomgang av meteorkameraet på Solobservatoriet på Harestua viser et svakt objekt som vandrer lavt over horisonten fra 20:27:05 til 20:27:23, og når observasjonene fra Breim og Harestua sammenstilles, passer det med et objekt som subber den øvre atmosfæren og med de øvrige observasjonene. Det virker dermed lite sannsynlig at objektet i videoen kan ha vært et fly, som det isolert sett ville være naturlig å tolke det som.

kart
høgdeplott

Usikkerheten i peilingene gjør at den eksakte banen ikke kan bestemmes nøyaktig, men det synes klart at objektet gikk i en nordøstlig retning. Løsninga gir en hastighet på 13 km/s med noenlunde sikkerhet. Dette utelukker at det er snakk om romskrot, som vitnebeskrivelsene kunne tyde på. Det var heller ikke noe kjent menneskeskapt objekt som kunne falle ned over dette området denne kvelden. Det må dermed være snakk om en meteor som bare sneier jorda og aldri trenger langt nok ned i atmosfæren til at den brått brenner opp. Det er godt mulig at denne meteoren har overlevd møtet med jorda og gått ut av atmosfæren igjen. Slike hendelser er tidligere dokumentert, men de er veldig sjeldne. De som så denne meteoren, har sett noe svært uvanlig.

Det er vanskelig å si noe sikkert om mulighetene for nedfall i form av meteoritter. Det vil etter alt å dømme være snakk om små biter om noe i det hele tatt, og det er et enormt område de kan ha falt ned over. Det er urealistisk å tenke seg at noe kan bli funnet.

Under følger bildet fra Harestua. Forholda var ikke så gode, så meteoren er bare svakt synlig. Avstanden til Harestua er stor, og det hadde nylig snødd, så det hang igjen en del skyer og enda noe snø i lufta.
meteor
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Kim Kråkenes fotograferte også ildkula fra Dale i Fjaler. Firda har omtale.

Flere bilder kan hjelpe oss i å bestemme banen, så dersom du har bilder eller videoer av denne ildkula, ta gjerne kontakt!

3 kommentarer til «Spektakulær ildkule over Møre»

 1. Hei!

  Jeg observerte denne søndag kveld, rundt kl 20.30. Jeg bor i Ålesund, og meteoren hadde nordøstlig retning. Langt mot nord for meg delte den seg i flere biter, og forsvant kort tid etter.Jeg kunne ikke høre noen lyd.

  Det var et flott syn 🙂

 2. Jeg var en av de som la inn observasjonen på registreringsskjemaet deres.
  Jeg har litt bakgrunn fra astronomistudiet på universitetet i Oslo og litt hobbytitting opp igjennom årene.
  Denne observasjonen er den mest spektakulære jeg har gjort noengang!
  Jeg har kommet til samme konklusjon som dere at det må være et relativt stort objekt i stor høyde som har sneiet atmosfæren og fortsatt utvi rommet.
  Jeg har snakket med en til som observerte ildkula ca 20 km øst for min posisjon og ut fra forklaringen om at objektet virket å passere «nesten rett over» må dette ha vært i stor høyde.
  Det var også en observasjon i Olden som angir samme retning som oss. Det tyder også på stor høyde. http://www.fjordingen.no/incoming/2015/12/28/Imponerande-meteor-over-Olden-11968428.ece

  Dette uansett en svært lyssterk ildkule (5xVenus) med en spektakulær hale!
  Skulle nesten trodd den ville passert Sverige og Finland også..?

  mvh
  Harald Hjelle
  92 23 88 23

 3. Hei! vi var så heldige å observerte denne ildkulen 26/12.
  Et lys vises i sørvestlig retning, fargerik av karakter, rød, blå og oransje.mulig hvit. Drar seg sakte over himmelen og fragmenterer i senit. To store fragmenter lyser skrapt forbi og ut av synsfelt mot nordøst. Beklageligvis ingen dokumentasjon
  Varighet ca 10 sekund.

Det er stengt for kommentarer.