Mer om den svenske boliden

Boliden som gikk over Sveriges østkyst klokka 18:58 i går kveld var synlig over et usedvanlig stort område. Så langt unna som 5-600 km var den et blikkfang og lyste opp himmelen nær horisonten. I store deler av sørøstre Sverige opplevdes bolidens eksplosjoner som lyn (bokstavelig talt fra klar himmel). Lysstyrken var i korte perioder langt større enn fullmånens.

Flere meteorkameraer registrerte boliden og det er mulig å bestemme banen med noenlunde nøyaktighet, men det gjenstår en viss unøyaktighet. Bilder fra kameraer i Sverige som stod relativt nær boliden, skjemmes av at lyset var kraftig og gav overeksponeringer. Dette gjør det vanskelig å gjøre presise målinger. Bilder tatt fra Norge og Danmark er i mindre grad overeksponerte, men i disse blir avstanden, rundt 500 km, et problem for nøyaktigheten.

De foreløpige analysene, og her støtter jeg meg i stor grad på Eric Stempels arbeid, forteller oss følgende: Meteoren kom til syne ca. 82 km over Østersjøen i en hastighet på rundt 18 km/s i vestlig retning mot Sveriges østkyst litt sør for Stockholm. Størrelsen er vanskelig å fastslå, men det har nok vært en stein på flere titalls kilo, kanskje 100 kilo. Ved 65 km høgde blusser den kortvarig opp, som tyder på at den har delt seg. Deretter følger et nytt bluss ved 55 km og ved 40 km inntreffer en stor eksplosjon. Steinen har nå delt seg i mange deler, men disse skaper fortsatt et lysende spor gjennom atmosfæren som er godt synlig til ned til 28-29 km høgde.

Disse observasjonene peker mot at flere mindre deler har overlevd og falt ned mot bakken eller sjøen. Det dreier seg antakelig for det meste om biter på noen titalls gram og noen få centimeter store. Fordi meteoren har fragmentert flere ganger, må vi anta at bitene er spredt over et langstrakt område. Vi kan ennå ikke si om dette området inkluderer tørt land. Svaret avhenger blant annet av vindretningene.

De siste beregningene presenteres i en egen rapport.