Ildkule synlig fra Trøndelag og Østlandet 26. januar

Den 26. januar klokka 20:12 var det mange som fikk se ei flott ildkule på himmelen. Vi registrerte den fra et av våre kamera i Trondheim, men mangler øvrige kameraregistreringer og vi kan foreløpig ikke si så mye om hvor den falt utover at den synes å ha falt ned over midtre deler av Sverige. Det er også vanskelig å vurdere om noe kan ha falt ned til bakken som meteoritter. Den synes imidlertid å ha relativt stor hastighet, noe som gjør det mer sannsynlig at den har brent helt opp.

Ildkule

Se egen rapportside for flere detaljer.