Oppgradering av kameranettverket

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 400 000 kroner til Norsk meteornettverk som skal gå til oppgradering av kameranettverket! Det betyr at vi vil gå over til nyere kameraer, og kamerastasjonene vil nå også utstyres med infralydsensorer. I tillegg vil vi erstatte serveren for nettstedet vårt norskmeteornettverk.no / ildkule.no. Arbeidet vil gjøres i løpet av sommeren og tidlig høst 2024.

Tildelingsdiplom

Det var nettopp Sparebankstiftelsen som i 2014 gjorde det mulig å kjøpe og installere de første kamerastasjonene og i løpet av disse 10 åra har Norsk meteornettverk gjennom våre observasjoner kunnet dekke et informasjonsbehov om meteorer og himmelhendelser lokalt og nasjonalt. Interessen har ved enkelte hendelser vært formidabel. Ved flere anledninger har vi også organisert søk og informert publikum om hvor de kan søke etter sannsynlige fall av meteoritter. Kameranettverket var også avgjørende for et funn av en 14 kg jernmeteoritt i Sverige i 2020, den første i jern i verden med et opphav som kunne bestemmes på grunn av kameraobservasjonene. Vi opplever at vi som amatører kan levere god folkeforskning.

I løpet av disse åra har det imidlertid oppstått et behov for å oppgradere kameranettverket. De eldste kameraene har vært aktive i over 10 år og er mindre lysfølsomme enn nyere kameraer. Enkelte stasjoner er ikke lenger operative på grunn av utstyrsfeil. Prosesseringsbehovet på serveren som driver nettstedet, har økt og serveren overbelastes tidvis. Til nå har vi klart å holde kameranettverket operativt ved hjelp av donasjoner fra privatpersoner og foreninger, men vi er nå kommet til et punkt der et mer generelt løft er nødvendig for at vi fortsatt kan drive nettverket og formidlingsoppgavene videre. Med tildelinga fra Sparebankstiftelsen DNB er vi nå i stand til dette!