Gavepenger fra Sparebankstiftelsen DNB til å bygge et kameranettverk

Solobservatoriet på Harestua søkte om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å bygge ut et meteorkameranettverk i samarbeid med Norsk Meteornettverk. Søknaden ble innvilget og Solobservatoriet mottok onsdag 3.desember 2014 1 million kroner av Sparebankstiftelsen til å realisere prosjektet. Arbeidet starter i januar 2015 og er antatt å pågå ca. ett år fram til et nettverk bestående av ca. 20 kameraer er i drift.

Kommentar lagt til fredag 5.12 kl.23:30. Allerede noen timer etter denne saken ble annonsert har interessen for prosjektet vært enorm. Noen kommentarer er blitt skrevet her, noen i sosiale medier og enda flere til meg personlig på epost. Vi er særdeles glade for folks interesse for prosjektet og håper det vil fortsette. Samtidig har det fortalt illustrert at vi må ta formidlingsjobben om planene for og arbeidet med prosjektet på alvor. Dessverre må nok alle smøre seg med tålmodighet, ettersom arbeidet ikke starter  for fullt før etter nyttår. Fram til også vi vet mer vil vi svare så godt vi kan.

10 kommentarer til «Gavepenger fra Sparebankstiftelsen DNB til å bygge et kameranettverk»

  1. Jonny Ueland: Svaret på ditt spørsmål er både og. De aller fleste kameraene vil bli plassert på skoler (primært videregående skoler). Dette er både noe som ligger forankret i Solobservatoriets aktiviteter (undervisning og fagformidling) og i søknaden som gjenspeiler Sparebankstiftelsens filosofi. Hvilke skoler er derimot ikke bestemt og det er alt for tidlig for meg å si noe om hvordan skolene velges og hvor kameraene skal stå. Det er f.eks. viktig at de har en god geografisk spredning, men det er også viktig at ledelsen på hver skole ivrer for å drifte kameraet og at det finnes kompetente lærere (eksempler på hva jeg sikter til er lærere som har noe kjennskap til linux, eller interessen til å lære, og som ser gleden i å vaske fuglebæsj av en glasskuppel fra tid til annen).

   Vi fikk ikke full pott, men heller ikke langt ifra, vårt originale budsjett var på 1,3 mill. Det er ingen dramatisk reduksjon, men før jeg kan si noe sikkert om antall kameraer og forventet arbeidstimer på å bygge systemet, må vi i NMN og på Solobservatoriet lage en strategi for et nytt budsjett.

 1. Veldig flott, men bare 20 kamera for 1 million? Siden et godt all sky kamera koster langt mindre enn 50 000 regner jeg med det er en hel del andre ting som koster så hvorfor ikke redusere litt på det for å få opp et større antall kamera? Eventuelt, hvor mange kamera ekstra ville man fått for la oss si 100 000 kr til?

  Vil budsjettet sprekke veldig om kameraene ble utstyrt med en _enkel_ infralydmikrofon for bedre triangulering i dark flight?

  1. Som du skriver, det er andre kostnader, men også kostnader som øker med antall kamerasystem. Vegard leverte etter mitt syn en solid og godt gjennomtenkt søknad med en god balansegang mellom utgifter til kameraer og utgifter til å få alt operativt.

  2. Simen Olsen: Som Steinar skriver er det tatt høyde for mange flere utgifter enn utstyret. Vi har gjort et konsekvent valg å ikke gå for eksisterende løsninger men prøver å jage fordeler med nyere kamera. Da må også mye av programmeringen og prosjektutviklingen gjøres fra scratch.

  3. Simen: Jeg glemte å svare på ditt siste forslag: Jeg tror det vil være et morsomt tilskudd med infralyd forutsatt at deteksjon og analyse kan gjøres på de samme mini-pc’ene som skal kjøre kamerasoftwaren. Jeg har selv ingen kjennskap til den slags instrumenter, så om du har noen ledetråder til hvor man får kjøpt slikt utstyr er jeg takknemlig.

 2. Vegard, takk for raskt svar.
  Det er mange muligheter for plasseringen, men de bør være spredt for å dekke hele landet og plasseres der de får stå I fred for vandaler og tyveri.
  Dette blir et kjempe løft for astro miljøet, så hatten av for DNB!

  1. Fokus vil bli lagt på å bygge ut et nettverk på østlandet i første omgang. Selv med 20 kamera vil ikke en nasjonal dekning være innen rekkevidde. Ellers er min erfaring med nye IT-systemer at det vil være feil, mange feil, og det er sannsynlig at noen fra NMN må ut til hvert enkelt kamera for å gjøre oppgraderinger før eller siden, som kun er mulig om de forblir i relativ nærhet til oss. Ellers tror jeg det er enklere å få penger og vekke engasjement til å bygge videre på dette når vi har et ferdig produkt som enkelt kan pakkes og sendes med en ferdig oppskrift på installasjon og drift.

   1. Jeg er tilknyttet Tromsø astronomiforening og håper det er rom for 2-3 kameraer i min landsdel også. Jeg er sikker på at min forening kan være behjelpelig med kontakter til videregående skoler, montasje og drift. Landsdelen er enorm og fra før dårlig dekt av private kamera. Så vidt jeg vet bare noen få all sky kamera myntet på nordlys.

    1. Det er absolutt et mål å dekke hele landet (i praksis vil vi da også dekke Sverige, nord-Finland og Kola-halvøya, så full dekning av Norge er ganske ambisiøst). Vi kan i første runde lettest høste erfaringer med å rulle ut dette er i sørøst, men det er gode værmessige grunner til å få opp noen kamerasystem vestpå også noenlunde tidlig (været øst og vest er ofte motsatt). På ønskelista står skoler der det fins god teknisk kompetanse (Linux, systemadministrasjon, nettverk, gjerne programmering i C/Python), og interesse til å bruke litt tid på å få dette til. Et godt oppsett skal ikke trenge mye vedlikehold om klimaet ikke er for ille, men tekniske problem kan oppstå. Etterhvert skal vi få til pakker og oppskrifter som ikke krever særlig teknisk innsikt.

     Det er veldig hyggelig å se at entusiasmen er stor og det lover godt, men det gjenstår en del planlegging og vi må være sikre på at vi forvalter midlene klokt. Send gjerne Vegard tips om personer som kan hjelpe, men vær tålmodig.

Det er stengt for kommentarer.