Analyse av ildkula 3. august

Vi har tidligere omtalt ildkula som gikk over Tyrifjorden og slokna over Krogskogen. Videoene er nå gjennomgått manuelt, og Eric Stempels ved Uppsala universitet har gjort modelleringer av den såkalte «dark flight»-fasen, dvs hvordan fallet har gått videre etter den lyse fasen. Inngangsmassen har antakelig vært noen få kilo som har hatt en hastighet på nærmere 15 km/s, og en mindre del av dette har kunnet nå bakken i form av mindre meteoritter opp til ca. 100 g nord i Bærumsmarka, hovedsaklig i området Store Hvitsteinvann, Triungsvanna og Åbortjern. De største steinene kan ha falt øst for Åbortjern, de minste i Krokskogen nær Rognlivann. Inngangsmassen var liten, og derfor dreier det seg nok om noen få, små meteoritter som det er lite sannsynlig å finne. Likevel, dette er et populært turområde og at noen finner noe ved et lykketreff kan ikke utelukkes.

Nedfallsområde(Google Earth: Oversiktskart)

Klikk på detaljbildet under for å åpne kml-fil for Google Earth.

Nedfallsområde, detaljer(Google Earth: Nedfallsområdet)

Analysen kunne gjøres basert på videoer fra Larvik, Oslo og Harestua. Videoen fra Oslo er spesielt interessant, fordi den viser meteoren komme rett mot. Hadde meteoren gått noen få kilometer lengre, ville kameraet ha stått i det potensielle nedfallsområdet. I videoen ser vi meteoren dukke opp relativt langt opp på himmelen og stige langsomt rett oppover. Om du befinner deg i nedfallsområdet for en meteor, vil meteoren alltid observeres slik. Dersom meteoren faller nedover på himmelen, kan du være sikker på at den faller ned langt unna. Desto lavere på himmelen, jo lengre unna faller den (sjøl om den da oppleves å falle nærmere). Skulle du se en meteor som dukker opp langt oppe på himmelen og gå langsomt rett oppover, er sannsynligheten for å bli truffet ekstremt lav, og det vil gå minst et par minutt før meteoritter vil nå bakken. De mister kort tid etter lyset forsvinner sin kosmiske fart og vil etterhvert falle ned som sluppet fra et fly.

Skulle du finne en stein som du mistenker å være en meteoritt, les hva du bør gjøre på denne sida.

Se for øvrig den egne rapportsida for flere detaljer, bilder og videoer.

Én kommentar til “Analyse av ildkula 3. august”

  1. Jeg så en kraftig lyskule fare over himmelen for noen dager siden den 18 august, det var et spektakulært syn. Bor i Stockholm.

Det er stengt for kommentarer.