ISON runder sola i dag

Oppdagelsen i fjor høst av kometen C/2012 S1, bedre kjent som ISON, førte raskt til spekulasjoner om at den kunne bli århundrets komet, men i løpet av sommeren syntes det mer og mer klart at den ikke ville bli et særlig spektakulært skue, heller mer som kometen McNaught i 2007, eller den mer beskjedne kometen Lovejoy i 2011. I dag runder ISON sola og ventes å bli synlig før soloppgang i sørøst tidlig i desember.
ISON
ISON like før den vender rundt sola sett fra romteleskopet SOHO.

Det er lite som nå tyder på at kometen blir noe som det er verdt å bruke ellers travle morgentimer til å få med seg. Kometer er imidlertid uforutsigbare, så vi kommer heller med en kontrabeskjed om det motsatte skulle bli tilfellet.
Fortsett å lese «ISON runder sola i dag»

Stor bolide i Krim

En store bolide lyste opp nattehimmelen over Krim i Ukraina klokka 03:50 lokal tid 21. november. Mange overvåkingskameraer fikk med seg hendelsen:

Et par gamle observasjoner

Fra Torbjørn Øyangen via Vegard Rekaa kommer to avisutklipp fra Adresseavisen fra november 1896. To ulike ildkuler var synlige rundt Trondheim denne måneden. Den første er omtalt 3. november og var synlig fra Bjugn over Vallersund:
Adresseavisa 1896-11-16
Ildkuglen. Ogsaa i Bjugn har man iagttaget Ildkuglen, efter hvad der skrives til «Adresseavisen». Vor Meddeler saa den i Retning af Valdersund passerende mod Syd over den indre Del af Bjugnfjorden. Den gav et storartet Skue, og det blev næsten lyst som Dagen, skriver vor Meddeler. Her i Byen er Kuglen seet af flere.

Den neste var synlig fra Trondheim i retning Oppstrinda:
Adresseavisa 1896-11-03
En stor Ildkugle saaes inat mellem Kl. 2 og 3 i sydøst for Byen. Den gik med sagte Fart og sterkt Lys i sydvestlig Retning og exploderede med et sterkt Knald og et Regn af Ildfunker og Gnister i Retning over Opstrinden.

Flott ildkule sett fra Jæren

Jonny Ueland fikk en video av denne flotte ildkula 22. november klokka 07:51 (klikk på bildet for video):
meteor
(Foto/video: Jonny Ueland)

Den passerer over halve himmelen i løpet av seks sekund. Det tyder på at meteoren har kommet inn i atmosfæren i en ganske lav vinkel og i en relativt lav hastighet. Dessverre har vi bare dette videoopptaket og ingen vitneobservasjoner. På Østlandet var det for lyst til at noen av våre kameraer klarte å registrere dette, lengre nord på Vestlandet var det skyer, og det samme i Danmark. Dermed kan vi ikke bestemme noen bane og hastighet. Den synes å ha kommet til syne over indre Agder og gått nordvestover inn over Rogaland, men dette er usikkert.

Et knippe mindre ildkuler i natt

Et par mindre ildkuler var synlige lavt på vesthimmelen sett fra Oslo i dag tidlig klokka 05:01 og 05:38. På grunn av en del skyer vestpå har vi bare opptak fra Oslo og kan ikke peile. De var såpass kortvarige at de antakelig har brent helt opp langt over bakken. Slike sterke stjerneskudd er ikke å se hver eneste natt, men de er ganske vanlige. Klikk på bildet under for å se video.
ildkuler
(Foto/video: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Et knippe mindre ildkuler i natt»

Her gikk ildkula 6. november

Onsdag 6. november klokka 20:18:17 eksploderte ei ildkule over Valdres etterfulgt av kraftige smell og drønn. Hendelsen var synlig over hele sør-Norge. Vi har mottatt observasjoner gjort hele 400 km unna. Mange av observasjonene av lyset og lyden var presise med referanser til terreng eller stjerner, og når disse observasjonene sammenholdes med fotografiske og seismiske registreringer, kan vi med relativt god sikkerhet lokalisere hvor ildkula gikk, og peke ut et område for mulig meteorittnedfall. Vi kan ikke med sikkerhet si at meteoritter har nådd bakken, men det er sannsynlig. Klikk på bildet under for større utgave.

Peilinger
(Grafikk: Norsk meteornettverk, kart: Google Maps)
Fortsett å lese «Her gikk ildkula 6. november»

Tauridene

To har meldt til oss at de så ei ildkule på sørhimmelen både 8. og 10. november. De har vært heldige, for sjelden er to såpass kraftige ildkuler synlig på himmelen i løpet av et så kort tidsrom, og sjansen for at en tilfeldigvis ser begge er liten. Men på visse tider av året er slike muligheter større, og det er akkurat dette som er tilfellet her. Under jordas ferd rundt sola passerer vi gjennom områder med kometrester, og dette skaper såkalte meteorsvermer. For tida er meteorsvermen tauridene aktiv (de deles gjerne opp i sørlige og nordlige taurider, men opphavet er det samme). Dette er antakelig fragment som stammer fra Enckes komet. Denne meteorsvermen skaper ikke mange meteorer, men til gjengjeld kan tauridene gi kraftige ildkuler. Ildkulene 8. og 10. november var begge taurider. Hendelsen over Valdres 6. november hadde imidlertid ingenting med tauridene å gjøre. Det kan bestemmes av retningene til ildkulene.
Fortsett å lese «Tauridene»

Flott ildkule 1. november

Arne Danielsen i Vestby har etter en gjennomgang av bildearkivet kommet over denne ildkula:
Ildkule
(Foto: Arne Danielsen / Norsk meteornettverk)
Den var synlig klokka 02:06:15 natt til og gikk over nær halve himmelen i løpet av 5 sekund. Vi har bare dette bildet og har ikke mottatt noen øvrige observasjoner. Vi kan derfor ikke bestemme noen bane, men den kan ha gått over Østfold og videre østover inn i Sverige.

Ildkule over Skagerrak 8. november 23:51

Det har i natt kommet atskillige observasjoner spesielt fra Oslo-området og Sørlandet om ei kraftig ildkule, grønn i fargen. Et av våre kamera i Oslo har registrert hendelsen 23:51:05. En del av forløpet kan ha vært skjult bak skyer, men vi ser den med et et tydelig grønt skjær og en rest som synes å henge igjen. Klikk på bildet under for video:
Ildkule
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Ildkule over Skagerrak 8. november 23:51»