Flott ildkule sett fra Jæren

Jonny Ueland fikk en video av denne flotte ildkula 22. november klokka 07:51 (klikk på bildet for video):
meteor
(Foto/video: Jonny Ueland)

Den passerer over halve himmelen i løpet av seks sekund. Det tyder på at meteoren har kommet inn i atmosfæren i en ganske lav vinkel og i en relativt lav hastighet. Dessverre har vi bare dette videoopptaket og ingen vitneobservasjoner. På Østlandet var det for lyst til at noen av våre kameraer klarte å registrere dette, lengre nord på Vestlandet var det skyer, og det samme i Danmark. Dermed kan vi ikke bestemme noen bane og hastighet. Den synes å ha kommet til syne over indre Agder og gått nordvestover inn over Rogaland, men dette er usikkert.