Ildkule over Hallingdal

Ei kraftig ildkule gikk klokka 00:26 natt til 13. april over Hallingdal. Den kom først til syne 90 km over Golsfjellet med fart sør-sørvest, gikk over Hallingdalen og kom nesten fram til Tunhovd, men brant opp i 40 km høgde. Det er lite sannsynlig at meteoritter har overlevd ned til bakken.

(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
På grunn av den nye kamerastasjonen på Harestua har vi kunnet beregne banen med relativt god nøyaktighet.

Vi har bilder og video fra Voksenlia i Oslo (bilde/video), Solobservatoriet på Harestua (bilde/video)og Tranby i Lier (bilde), men sistnevnte kamera mangler god kalibrering. Kameraet på Harestua drives av Tycho Brahe-instituttet i samarbeid med Norsk meteornettverk. Peilinger gir følgende løsning:

Hastigheten var ca. 21 km/s og fallvinkelen ca. 47 grader.

Oppdatering: Radiointervju med Vegard Rekaa ved Solobservatoriet i NRK Buskerud også med omtale på NRKs nettsider.

2 kommentarer til «Ildkule over Hallingdal»

  1. Flotte bilder!

    Hva skyldes de tverrgående mørke stripene? Er det flere eksponeringer som er satt sammen? I så fall, kan det si noe om hastigheten er fallende?

    Er dette tatt med en sensor som har RGGB bayerfilter? I så fall, sier fargene noe om temperaturen på overflaten av meteoren eller på den oppvarmede lufta rundt og bak den?

  2. Ja, det er små brudd fordi bildet er satt sammen av flere eksponeringer på 1/5 sekund hver. På bildet fra Harestua er det i tillegg noen brudd fordi meteoren går bak et tre. Det er nødvendig å sammenlikne bilder fra flere kamera for å kunne si noe om fallende hastighet, fordi perspektiveffekter vil også spille inn her.

    Jeg har ikke detaljert teknisk informasjon på sensoren, men jeg vil anta at den har en slik sensor. Kameraene er Vivotek IP8172. Det er brukt IR-filter og fargene er noenlunde reelle, men de kan være vanskelige å se pga overeksponering, og spesielt ut mot sidene/hjørnene av feltet kan kromatisk abberasjon gi falske farger. Fargen kommer fra den ioniserte lufta rundt meteoren og kan gi visse hint om sammensetningen av meteoren.

Det er stengt for kommentarer.