Bolide over Nordvestlandet

Klokka 05:55 gikk en relativt stor bolide inn over Møre-kysten i en sørøstlig retning. Den er registrert av tre stasjoner på Østlandet og var synlig i ca. 7 sekund. Fordi disse stasjonene har ganske lik vinkel mot og avstand fra boliden, er det en viss usikkerhet rundt peilingene. Foreløpig tyder peilingene på at boliden slokna over Sunndal og kan ha kommet ned mot 30 km høgde. Samtidig indikerer disse peilingene en usannsynlig eksentrisitet på banen, noe som gjør det rimelig å anta at boliden kan ha gått noe lengre nord og ha hatt en ei litt større høgde. Objektet later til å ha kommet fra det ytre solsystemet.

Bolide
(Foto/video: Solobservatoriet på Harestua / Norsk meteornettverk. Boliden sett fra Gran.

Mer informasjon fins i en egen rapport, som inneholder den mest oppdaterte informasjonen.

Norsk meteornettverk holder møte

Norsk meteornettverk inviterer til møte lørdag 14. oktober fra klokka 12:00 til ca. 15:00 på Observatoriet, Observatoriegata 1 i Oslo. Møtet er åpent for alle interesserte.

Program:

12:15 Mikrometeoritter og jakten på stjernestøvet – Om objekter fra verdensrommet som lander på våre hustak. v/Jon Larsen

Jon Larsen har nylig utgitt en fyldig bok om emnet, med 1500 tidligere upubliserte fotografier av mikrometeoritter både på engelsk og norsk. Boka er den første i sitt slag i verden og blant annet verdens første atlas over mikrometeoritter. Hvert døgn faller det ca. 100 tonn kosmisk materiale ned på Jorden, mesteparten i form av vakre mikrometeoritter. Om natten ser vi sporet av dem lyse opp som stjerneskudd, men de fleste daler ubemerket ned over oss, overalt og til enhver tid

13:00 Norsk meteornettverks nettsider – observasjoner og registreringer i 2017 v/Steinar Midtskogen

13:30 Pause, kaffe og mineralvann
13:50 Status for etableringen av et regionalt kameranettverkt for overvåking og registrering av stjerneskudd, meteorer og meteoritter, testing av kamera-modeller (med støtte til Solobservatoriet fra Sparebankstiftelsen DNB). v/Vegard L. Rekaa og Steinar Midtskogen
14:10 Norsk meteornettverk – Oppsummering status for tidligere saker (bl.a. meteorittlov, meteorittregistring)
ca. 14:30 – 15:00 Omvisning i Observatoriet v/Tor Einar Aslesen

Observatoriet er Universitetet i Oslos eldste bygg og ble bygget i 1833.
Observatoriet var i drift som et astronomisk observatorium i 100 år, fra 1833-1933

Kart:

Ildkule over Østfold

Tidlig den 4. oktober, klokka 04:20:11, var ei flott ildkule synlig fra Østlandet. Våre kameraer viser at den gikk fra nord mot sør over Østfold og slokna ca. 36 km over bakken på svensk side av grensa. Inngangshastigheten var 26 km/s. Dette var den første større ildkula registrert på relativt lang tid. Dette skyldes tett skydekke på Østlandet gjennom neste hele september.

Vi har ennå en ny kameramodell under uttesting på Harestua og hendelsen gav en ny mulighet til å sammenlikne den nye (IP9171-HP) og den gamle modellen (IP-8172). I bildet under ser vi den gamle modellen til venstre og den nye til høgre. Meteoren passerer like ved Orion og alle stjernene er godt synlige med den nye modellen, samtidig som denne tar opp 30 bilder i sekundet mot 10 bilder i sekundet med den gamle modellen.
Sammenlikning

Se også den fulle rapporten.

Ildkule over Trøndelag 26. september

Det var mange som på veg til jobben tidlig tirsdag morgen den 26. september, ca 06:36, så ei ildkule på himmelen. Norsk meteornettverk har mottatt ei rekke observasjoner fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Mange meldte om at den var synlig i ganske lang tid, 5 – 10 sekund, og at den delte seg opp i flere deler.

Ildkula var ikke synlig for noen av nettverkets kameraer, så vi har ikke kunnet peile banen. Men flere aviser har omtalt hendelsen og publisert innsendte bilder og videoer. Les mer på adressa.no, fosna-folket.no og nrk.no. Bildene viser utvilsomt en meteor, men det er ikke ut fra dem mulig å avgjøre om noe kan ha falt ned til bakken som meteoritter.