Mer om dagslysboliden

Vi har nå mer informasjon om boliden som var synlig over de sørligste delene av landet i daglys klokka 11:15 søndag 22. november. Flere i området nær Lyngdal og Grønsfjorden har meldt om et voldsomt smell. Dette stemmer godt overens med videoen fra Møvik fort ved Kristiansand som viser boliden på vesthimmelen. En analyse av bolidens gang over himmelen viste at den uten tvil gikk mot sørvest og sannsynligvis et sted mellom Lyngdal og Farsund. NORSAR har også registrert et signal mellom 11:39 og 11:43 ved infralydarrayen i Løten. Tidspunktet passer bra når avstanden er ca. 400 km. Den målte retningen er 219 grader som imidlertid er litt lengre mot øst enn det videoen og vitneobservasjonene indikerer.

Fortsett å lese «Mer om dagslysboliden»

Kommentarer virker igjen

Det har dessverre ikke vært mulig å legge igjen kommentarer i en lengre periode på grunn av et teknisk problem. Det skal nå være løst.

Bolide synlig i fullt dagslys

En observant turgåer ved Kristiansand fikk i dag 11:15 med seg et uvanlig syn på himmelen: En meteor som for over himmelen midt på lyse dagen! Bare veldig lyse meteorer er synlige i fullt dagslys og oftest må en se i akkurat riktig retning for å legge merke til slike. Hun meldte inn observasjonen på norskmeteornettverk.no, heldigvis, for automatikken vår klarte ikke å fange opp denne meteoren. Det vil si, det gjorde den, men automatikken forkasta den som et for lyssterkt objekt og usannsynlig meteor! Denne innstillinga må vi altså justere, for en manuell kontroll avslørte at det definitivt dreier seg om en kraftig meteor.

Bolide
(Foto/video: Norsk meteornettverk. Klikk på bildet for en rapport med flere bilder og video.)

Dessverre later ingenting å være synlig på kameraene i Oslo og Harestua. Her ville meteoren ha vært synlig lavt over horisonten mot sørvest, men dis og kraftig solskinn gjør det vanskelig: Harestua kamera 1 (vest), Harestua kamera 4 (sør), Oslo kamera 1 (sørvest).

Meteorer av denne størrelsen er ofte opphav til meteoritter som har falt helt ned til jorda, men uten bilder fra andre steder kan vi ikke peile nøyaktig. Uansett tyder den ene videoen som vi har fra Kristiansand på at eventuelle meteoritter har falt ned over hav, kanskje sørvest for Mandal.

Full klaff med ny kamerastasjon

Natt til 11.november fikk vi full klaff under meteorsvermen Tauridene, flere meteorer er fanget inn av vårt stadig voksende nettverk – hvorav hele 4 er fanget av alle de tre norske kamerastasjonene! Og det på én natt… Siden meteorsvermen er på ingen måte er over og værutsiktene er gode for også natt til 12.11, gleder vi oss til å se fortsettelsen.

2015-11-10 21:27:06 UTC
Den første meteoren natt til 11.nov sett fra kameraet i Kristiansand.

2015-11-10 21:27:06 UTC

Se video av meteoren her.

Krysspeilinger mellom stasjoner er nå blitt vesentlig bedre, med den tredje stasjonen i drift, noe meteorene som kom denne natten viser veldig tydelig. De fleste har ligget sør for østlandet, som gjør at Oslo- og Harestuakameraene har lite nytt å bidra ift. de peilingene som kan gjøres med ett kamera alene. Kamerastasjonen i Kristiansand har derimot bidratt med bilder av spesielt stor verdi når banene til disse meteorene skal beregnes.

Vi kan dermed trygt si at det ble en skikkelig pangstart for den nyeste norske kamerastasjonen, på Møvik fort i Kristiansand. Grundige rapporter for hver hendelse finnes på lenkene under, med film og bilder av alle hendelsene:

Tauridene

Tauridene, som ofte deles inn i to grupper, de nordlige og de sørlige, er en meteorsverm som er aktiv fra slutten av oktober og et stykke inn i oktober. Svermen knyttes til kometen Encke. Svermen er kjent for å gi klare ildkuler som ofte ender i et brått lysglimt, noe som bildene under tatt i løpet av de siste dagene, bekrefter.

Tauride
Fortsett å lese «Tauridene»