Test av ny kameramodell

Vi har hittil basert kameranettverket på kameramodellen IP8172 fra Vivotek, et kamera som kan levere inntil 10 bilder i sekundet i 2560×1920-oppløsning. Installasjon, testing og utvikling av programvare har basert seg på denne modellen, og denne prosessen har tatt tid ettersom dette arbeidet har blitt gjort på fritid. Kameraet har vist seg å være stabilt og passe godt for vårt formål. I mellomtida har imidlertid kameraet gått ut av produksjon, så vi kan ikke basere videre utbygging på dette kameraet. Vi får ikke nyere modeller med de samme spesifikasjonene, men til gjengjeld har teknologien gått framover. Vi har valgt å prøve ut modellen IP9171 fra Vivotek. Den har nær identisk linse, men leverer noe lavere oppløsning: 2048×1536. Dette er ganske uproblematisk, for erfaringene med IP8172 er at den begrensende faktoren var optikken, ikke oppløsning på sensoren. Mer positivt er at den nyere modellen kan levere inntil 30 bilder i sekundet, og bildene har bedre lysfølsomhet og dynamikk.

I de siste ukene har vi hatt et IP9171-kamera til uttesting, og resultatet er lovende. Det har gått greit å skrive om all programvare til å støtte dette kameraet. Sjøl om nettene ennå ikke blir helt mørke, har kameraet alt levert gode resultat. Den største forbedringa er at vi med dette kameraet får tre ganger så mange bilder i sekundet. Det gjør det mulig å registrere også kortvarige meteorer, hastighetskurvene blir mer presise og variasjoner i lysstyrke kan bedre registreres. Videokvaliteten blir kort sagt bedre. Trass i at eksponeringstida per bilde er kortere, er stjerner ned til 4. størrelse synlige, som er viktig for kalibrering.

Natt til 3. august registrerte de gamle kameraene i Oslo, Gran og på Harestua en kort perseide (0,6 sekund), og det samme gjorde det nye kameraet også på Harestua. Dermed kan vi sammenlikne kvaliteten. I videoen under (klikk på bildet) vises opptak fra de tre gamle kameraene etterfulgt av opptaket fra det nye. Så ser vi opptaka igjen, men i langsommere hastighet.

kalibrering

Den neste videoen viser resultatet av kalibreringa. Den er basert på opptak med 30 bilder i sekundet. Likevel er mange stjerne synlige, slik at kameraets orientering og linsas geometri kan beregnes. Nøyaktige beregninger av meteorbaner er helt avhengige av at denne kalibreringa er presis. Og vi ser at det nye kameraet passerer testen med glans.

kalibrering