Den lyse årstida

Nå som nettene ikke lenger blir helt mørke noe sted i landet, blir det naturligvis færre meteorobservasjoner, men noen meteorer er klare nok til å bli godt synlige. Her følger «fangsten» så langt i mai når halve måneden er unnagjort:

meteor
Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Denne meteoren gikk over Kattegat 22:40 den 11. mai. Inngangshastigheten var 13,5 km/s og den lyste helt ned til 30 km og ville normalt være en meteorittkandidat verdt å gjøre flere beregninger på. Men den har gått langt til havs, så skulle noen småbiter ha falt helt ned, er de tapt. Bildet er tatt fra Kristiansand.

meteor
Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Dette bildet fra Solobservatoriet på Harestua tatt den 12. mai klokka 03:01 viser en meteor som gikk over Sverige.

meteor
Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Klokka 22:38 den 14. mai kunne denne meteoren ses nesten rett over Kristiansand. Den synes klar, men var likevel ikke synlig for kameraene på Østlandet trass gunstige værforhold. Når det er lyst, er bare de aller kraftigste bolidene synlige fra lang avstand. Relativt svake meteorer kan være synlige nær senit på en lys himmel.

meteor
Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Meteoren som gikk over Stor-Elvdal var synlig på nordhimmelen sett fra Solobservatoriet på Harestua klokka 23:33 den 14. mai. Dette var en rask meteor, 53 km/s, og den brenner opp langt opp i atmosfæren. Denne var synlig fra 134 til 87 km over bakken.