Ildkule over Rogaland

De lyse sommernettene begrenser naturligvis antall meteorobservasjoner, men lengst sør i landet er det likevel mørkt nok til at ildkuler kan bli et imponerende syn om de kommer nær midnatt. Nettopp dette skjedde rett før klokka ett i natt, da denne ildkula kom til syne lengst sørvest i landet:
Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Den var synlig i nesten 5 sekund og fargen var rød, rosa og grønn og den delte seg opp. Lite, om noe, overlevde møtet med atmosfæren. Antakelig har den brent helt opp i 40 km høgde. Peilingene er litt usikre fordi få eller ingen stjerner er synlige i disse dager som kan verifisere kameraenes kalibrering, men følgende kart over banen er nok ikke så langt fra det faktiske:
Kart
Sett fra Oslo var den mindre imponerende på grunn av avstanden og en enda lysere himmel, men likevel klart synlig:
Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)