Video av nedslaget i Tsjebarkul

15. februar falt en ca. 19 meter stor meteoride jorda og gikk i oppløsning over Tsjeljabinsk i Russland. Den største biten som overlevde fallet veide minst 600 kg og traff innsjøen Tsjebarkul. En video som viser dette nedslaget, har nylig blitt offentliggjort:

Meteoritten synes ikke i fallet, men vi kan se snø og is slynges opp, i hovedsak mot vest i samme retning som meteoritten falt. Dette er svært sannsynlig første gang et meteorittnedslag på jorda har blitt fotografert.

Ny meteor

Ikke mange timene etter ildkula over Sogn og fjordane i går kveld, falt ei ny ildkule klokka 03:43:28 over Vestlandet. Den var rask og ikke spesielt lyssterk, men Runar Sandnes var heldig og fikk den på video med et eksperimentelt kameraoppsett med relativ smal vinkel. Klikk på bildet under for en video (videoen går i halv hastighet).

Meteor
(Foto: Runar Sandnes)
Fortsett å lese «Ny meteor»

Ildkule over Sogn og fjordane

Våre kameraer registrerte ei flott men ikke usedvanlig lyssterk ildkule over Sogn og fjordane i går kveld 5. november klokka 22:43. Ved hjelp av bilder fra Breim og Oslo kan vi bestemme banen. Den kom til syne ca. 87 km over Høyanger, gikk nordover og forsvant ca. 52 km over fjellet midt i Gloppen kommune. Hastigheten synes å ha vært i overkant av 20 km/s (noe usikkert). Fallvinkelen 28 grader. Den har brent helt opp og har antakelig vært en ganske liten stein.

Ildkule
(Foto: Runar Sandnes)
Fortsett å lese «Ildkule over Sogn og fjordane»

«Grefsen-meteoritten» i P4

Det er ingen hemmelighet at det råder en konflikt rundt den såkalte Grefsen-meteoritten, en antatt, men fullstendig uverifisert og dermed uoffisiell del av meteorittene som falt over Oslo i mars 2012, mellom eieren Sannes & Ødegaards Univers på den ene sida og Naturhistorisk museum og det astronomiske fagmiljøet på den andre sida.

31. oktober var konflikten tema i Sytten tretti på P4, der Rune Selbekk representerte museet. Opptaket kan høres her: http://www.p4.no/player/?channel=1&type=podcast&id=581275

Jeg skal ikke gå lengre inn i konflikten her, men nøyer meg med noen mer generelle betraktinger. Knut Jørgen Røed Ødegaard har tross noe varierende presisjon opparbeidd seg stor respekt i fagmiljøet for sine formidlingsevner, men han har i sin karriere havnet i flere konflikter, store og små. Mens det i hvert tilfelle i etterpåklokskapens lys kan påpekes kritikkverdige omstendigheter på begge sider, er det unektelig et mønster i det som skjer. Gjentakelsene med stadig nye parter, situasjoner som normalt ikke oppstår der man prater sammen, peker mot det samme: Han har evner som burde få blomstre, men disse hemmes av samarbeidsproblem som oppstår betydelig oftere enn for folk flest. Når institusjoner eller foreninger blir advart fra flere hold mot å samarbeide med Sannes og Ødegaard, handler det således ikke om sentralt styrt sabotasje, men om velmenende råd fra enkeltpersoner som påpeker en stor risiko.