Her gikk ildkula 6. november

Onsdag 6. november klokka 20:18:17 eksploderte ei ildkule over Valdres etterfulgt av kraftige smell og drønn. Hendelsen var synlig over hele sør-Norge. Vi har mottatt observasjoner gjort hele 400 km unna. Mange av observasjonene av lyset og lyden var presise med referanser til terreng eller stjerner, og når disse observasjonene sammenholdes med fotografiske og seismiske registreringer, kan vi med relativt god sikkerhet lokalisere hvor ildkula gikk, og peke ut et område for mulig meteorittnedfall. Vi kan ikke med sikkerhet si at meteoritter har nådd bakken, men det er sannsynlig. Klikk på bildet under for større utgave.

Peilinger
(Grafikk: Norsk meteornettverk, kart: Google Maps)
Fortsett å lese «Her gikk ildkula 6. november»

Video av nedslaget i Tsjebarkul

15. februar falt en ca. 19 meter stor meteoride jorda og gikk i oppløsning over Tsjeljabinsk i Russland. Den største biten som overlevde fallet veide minst 600 kg og traff innsjøen Tsjebarkul. En video som viser dette nedslaget, har nylig blitt offentliggjort:

Meteoritten synes ikke i fallet, men vi kan se snø og is slynges opp, i hovedsak mot vest i samme retning som meteoritten falt. Dette er svært sannsynlig første gang et meteorittnedslag på jorda har blitt fotografert.

«Grefsen-meteoritten» i P4

Det er ingen hemmelighet at det råder en konflikt rundt den såkalte Grefsen-meteoritten, en antatt, men fullstendig uverifisert og dermed uoffisiell del av meteorittene som falt over Oslo i mars 2012, mellom eieren Sannes & Ødegaards Univers på den ene sida og Naturhistorisk museum og det astronomiske fagmiljøet på den andre sida.

31. oktober var konflikten tema i Sytten tretti på P4, der Rune Selbekk representerte museet. Opptaket kan høres her: http://www.p4.no/player/?channel=1&type=podcast&id=581275

Jeg skal ikke gå lengre inn i konflikten her, men nøyer meg med noen mer generelle betraktinger. Knut Jørgen Røed Ødegaard har tross noe varierende presisjon opparbeidd seg stor respekt i fagmiljøet for sine formidlingsevner, men han har i sin karriere havnet i flere konflikter, store og små. Mens det i hvert tilfelle i etterpåklokskapens lys kan påpekes kritikkverdige omstendigheter på begge sider, er det unektelig et mønster i det som skjer. Gjentakelsene med stadig nye parter, situasjoner som normalt ikke oppstår der man prater sammen, peker mot det samme: Han har evner som burde få blomstre, men disse hemmes av samarbeidsproblem som oppstår betydelig oftere enn for folk flest. Når institusjoner eller foreninger blir advart fra flere hold mot å samarbeide med Sannes og Ødegaard, handler det således ikke om sentralt styrt sabotasje, men om velmenende råd fra enkeltpersoner som påpeker en stor risiko.

Meteorittjakt i Tsjebarkul

Hittil er det funnet atskillige små meteoritter etter det store nedfallet ved Tsjeljabinsk sist vinter, men en stor bit slo et seks meter stort hull i isen på innsjøen Tsjebarkul og denne ligger ennå der den falt. Antakelig er den noen hundre kilo tung og den ligger under flere meter med mudder i bunnen av innsjøen.

Tsjebarkul

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder i dag at arbeidet med å mudre opp innsjøen er i gang, og i går fant dykkere en mindre meteoritt på bunnen. Størrelsen var omtrent som en knyttneve. Lykkes det å heve den større meteoritten, vil dette være den desidert største biten fra nedfallet.

«Krater» utgravd

Meteoritten funnet i Setesdalheiene i juni lagde et avtrykk i bakken. Dette blei i sommer gravd ut og sendt til Naturhistorisk museum. I filmsnutten under (klikk på bilde) er det finneren Terje Fjeldheim som graver med Morten Bilet bak kamera:

Utgraving av krater

På tross av søk i området er det ikke gjort andre meteorittfunn.

Norway’s 16th meteorite has been found

(Dette er en engelsk omarbeidelse av gårsdagens artikkel.)

While fishing in the Setesdal moors in Valle last Sunday, 9th June, Terje Fjeldheim found Norway’s 16th meteorite. Terje discovered it in a peat bog and being a geologist he immediately understood what he had found. Yesterday, 14th June, he brought the stone to the Museum of natural history in Oslo and experts verified that it is indeed a meteorite, a chondrite, possibly an H chondrite, but a formal classification has not yet been completed. It broke in two pieces upon impact weighing 3637 and 829 grammes. Total weight 4466 grammes.

Meteorite found in Valle
(Photo credit: Terje Fjeldheim)

The meteorite doesn’t appear to have been in the bog for many years. There was an unusual high number of bright fireball sightings last year, in particular during February and March, and we’ve done a preliminary analysis of these to investigate whether the meteorite could have been produced by any of them. If that is the case, it would be the first meteorite found in Norway of which photographs exist during entry. The footage would also give valuable information about the orbit and origin of the meteorite.
Fortsett å lese «Norway’s 16th meteorite has been found»

Norges 16. meteoritt funnet

Søndag 9. juni fant Terje Fjeldheim Norges 16. meteoritt mens han var på fisketur i Setesdalsheiene i Valle kommune. Den lå i ei torvmyr og Terje som er geolog, forstod straks hva han hadde funnet. I dag, 14. juni, tok han steinen med til Naturhistorisk museum og fikk en bekreftelse på at det virkelig er en meteoritt. Det er en kondritt (steinmeteoritt), foreløpig antatt å være en H-kondritt, men endelig bestemmelse gjenstår. Den delte seg i to da den traff bakken. De to bitene veier 3637 og 829 gram, totalt 4466 gram.

Meteoritt funnet i Valle kommune
(Foto: Terje Fjeldheim)

Meteoritten bærer ikke preg av å ha ligget i terrenget i mange år. I fjor var det uvanlig mange observasjoner av kraftige meteorer over sør-Norge, spesielt i februar og mars, og vi har gjort en foreløpig analyse av om det kan være en av disse. I så fall vil det være den første meteoritten funnet i Norge som det eksisterer bilder av som meteor. Bilder og video vil også gi verdifull informasjon om banen og meteorittens opphav.
Fortsett å lese «Norges 16. meteoritt funnet»

Meteorittkveld på NRK TV 30. mai

Sett av torsdag kveld 30. mai mellom 19:45 og 22:30 (eller programmer opptakeren, eller sjekk nett-tv i ettertid). Da har Schrödingers katt i NRK meteorer og meteoritter som tema i NRK1 (19:45 – 20:55) og NRK2 (20:55 – 22:30). Det blir gjester fra fagmiljøet og reportasjer. Hendelsen ved Tsjeljabinsk i vinter vil vies spesiell oppmerksomhet.

Mer informasjon på NRK’s nettside om meteorittkvelden.