Pressemelding 24.06.13 Meteoritter – fra ildkuler til et sted nær deg!

 

 

Falt meteoritten på Setesdalsheiene ned 1.mars 2012?

Det er ikke påvist sammenheng mellom meteorittfunnet på Setesdalsheiene og ildkulen observert rundt Norefjell 1. mars 2012 slik det har vært hevdet. Når en meteoroide fra verdensrommet  eksploderer og slutter å gløde faller ikke bitene veldig langt unna. Basert på ildkule observasjonene fra denne dato så er dette alt for langt borte, og ingen av disse kan ha nådd funnstedet. Derimot tyder mye på at en ildkule 3. februar 2012 kan være kilden. Peilinger basert på bilder fra Norge og Danmark plasserer ildkulen bare få kilometer fra funnstedet.

 

Norsk meteornettverk er opprettet for å hjelpe deg til dine meteorittfunn!

På Norsk meteornettverk (http://norskmeteornettverk.no) kan du lese mer om meteoritter, sende inn observasjoner og holde deg oppdatert på meteorer som er observert.

 

Norsk meteornettverk ble stiftet 9. mars 2013 og formålene er som følger:

 

  • Sikre at alle norske meteoritter gis en åpen og vitenskapelig behandling og gjøres tilgjengelige for forskning og formidling.
  • Jobbe for at Naturhistorisk museum har førsteretten på å erverve meteoritter fra finnere
  • Opplyse om at meteoritter kan være verdifulle og sikre at finnere gis en seriøs og rettferdig behandling.
  • Sikre at meteorittene kommer inn under det internasjonale katalogiseringssystemet for meteoritter (The Meteoritical Society)

 

Kan man bli rik av å finne meteoritter?

Prisfastsetting av meteoritter er ikke enkelt. Det er enorme variasjoner som først og fremst går etter type, sjeldenhet, tilstand, tid som er gått etter fallet, hendelse og mengde. Markedstilgangen er også vesentlig for prisen.

For det vitenskapelige miljøet er type, tilstand og forskningspotensiale mest vesentlig. For samleren er det i tillegg sjeldenhet og det totale bildet med fallets omfang i vekt og hendelse. Affeksjonsverdien kan også være relativ stor på  trufne gjenstander.

 

Det finnes steinmeteoritter, jernmeteoritter og en blanding av disse. Det er to typer steinmeteoritter, kondritter og akondritter. Førstnevnte er vanlige og er de billigste mens akondritter er svært sjeldne og  kostbare. I sistnevnte gruppe finnes de i fra Mars og månen. Prisene på steinmeteoritter varierer fra noen titalls  til flere tusen kroner per gram.  Generelt er jernmeteoritter billigere enn steinmeteoritter fordi det ofte er funnet store mengder av en og samme meteoritt.

Gamle meteoritter  og vanlige meteoritter er langt billigere med priser fra 50 øre til noen få kroner per gram . På sjeldne og historiske meteoritter kan prisbildet fortsatt være høyt. Prisene styres av tilstanden etter mange år med jordisk opphold som har påvirket meteoritten med forvitring.

 

I tillegg til mengden fra et og samme meteorittfunn er historien rundt fallet vesentlig for prisbildet. Utseende/form og skjønnhet er også faktorer som påvirker pris. Som et eksempel kan nevnes at noen stein/jernmeteoritter, som pallasitter, er både svært vakre og  kostbare.

 

Med vennlig hilsen

Norsk meteornettverk

Norway’s 16th meteorite has been found

(Dette er en engelsk omarbeidelse av gårsdagens artikkel.)

While fishing in the Setesdal moors in Valle last Sunday, 9th June, Terje Fjeldheim found Norway’s 16th meteorite. Terje discovered it in a peat bog and being a geologist he immediately understood what he had found. Yesterday, 14th June, he brought the stone to the Museum of natural history in Oslo and experts verified that it is indeed a meteorite, a chondrite, possibly an H chondrite, but a formal classification has not yet been completed. It broke in two pieces upon impact weighing 3637 and 829 grammes. Total weight 4466 grammes.

Meteorite found in Valle
(Photo credit: Terje Fjeldheim)

The meteorite doesn’t appear to have been in the bog for many years. There was an unusual high number of bright fireball sightings last year, in particular during February and March, and we’ve done a preliminary analysis of these to investigate whether the meteorite could have been produced by any of them. If that is the case, it would be the first meteorite found in Norway of which photographs exist during entry. The footage would also give valuable information about the orbit and origin of the meteorite.
Fortsett å lese «Norway’s 16th meteorite has been found»

Norges 16. meteoritt funnet

Søndag 9. juni fant Terje Fjeldheim Norges 16. meteoritt mens han var på fisketur i Setesdalsheiene i Valle kommune. Den lå i ei torvmyr og Terje som er geolog, forstod straks hva han hadde funnet. I dag, 14. juni, tok han steinen med til Naturhistorisk museum og fikk en bekreftelse på at det virkelig er en meteoritt. Det er en kondritt (steinmeteoritt), foreløpig antatt å være en H-kondritt, men endelig bestemmelse gjenstår. Den delte seg i to da den traff bakken. De to bitene veier 3637 og 829 gram, totalt 4466 gram.

Meteoritt funnet i Valle kommune
(Foto: Terje Fjeldheim)

Meteoritten bærer ikke preg av å ha ligget i terrenget i mange år. I fjor var det uvanlig mange observasjoner av kraftige meteorer over sør-Norge, spesielt i februar og mars, og vi har gjort en foreløpig analyse av om det kan være en av disse. I så fall vil det være den første meteoritten funnet i Norge som det eksisterer bilder av som meteor. Bilder og video vil også gi verdifull informasjon om banen og meteorittens opphav.
Fortsett å lese «Norges 16. meteoritt funnet»