Atmosfærisk hendelse over Østfold

Mange sør i Østfold opplevde 28. april kraftige smell og rystelser. Fredrikstad blad omtaler dette her. NORSAR har funnet tydelige signal på sin infralydarray i Løten, som harmonerer godt med vitnebeskrivelsene og som peker mot at dette var et atmosfærisk fenomen, ikke seismisk. Det er også rapportert om og fotografert skysirkeler på himmelen. Disse sirkelene likner ikke noe som meteorer kan lage, men mer kondensstriper fra fly.

Smell slik de beskrives, kan være forenelige med fly som bryter lydmuren. Men Luftforsvaret har opplyst om de ikke hadde fly i området. Sivile fly bryter ikke lydmuren, men kan forklare skysirkelene. Det kan være fly som sirkler mens de venter på landingstillatelse (avstanden til Rygge er ikke stor), eller øvelsesflyging som faktisk foregikk ved Torp denne dagen. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom sirkelene og lydene.

Styrker dette mulighetene for at en eller flere meteorer falt ned over Østfold denne dagen? En meteor kan skape et smell, eller en kort serie med smell, noe som er en god indikator på meteorittnedfall.

Ingenting som tyder på en meteor, kan ses mot sør på meteorkameraet i Oslo på dette tidspunktet, men det var skyer som kan ha vært i vegen. Det som imidlertid taler mot ei meteorforklaring er at både NORSAR og vitner beskriver to hendelser med 6-7 minutts opphold. Det måtte derfor være snakk om to meteorer. Men da må vi huske at meteorer vil alltid bevege seg med en hastighet på minst 11 km/s i forhold til jorda, som betyr at to meteorer må ha vært godt over 4000 km fra hverandre før sammenstøtet, kanskje 10.000 km. Det er mulig at en meteoroide har delt seg og de to delene har drevet fra hverandre, men sjansen for at begge to treffer samme sted på jorda er forsvinnende liten.

Vi er dermed ikke nærmere noen forklaring på hva som skjedde over Østfold. Antakelig kan det graves etter flere fakta enn dem som har kommet fram. Har det svenske luftforsvaret hatt noen aktivitet nær norskegrensa? Og vil vakthavende befal i det norske luftforsvaret alltid kunne ha og gi full oversikt over alle aktiviteter når journalisten i lokalavisa brått ringer?

Ildkule over Østlandet i natt

Klokka 02:32 i natt kom ei ildkule til syne rett over den nye meteorstasjonen ved Solobservatoriet på Harestua. Idet den kom inn i atmosfæren, passerte den bare noen få bueminutt fra senit, så en skulle tru at den visste presis hvor den skulle! Dette gav et flott bilde og en fantastisk demonstrasjon på hvilken nøyaktighet vi kan få med disse kameraene.
Ildkule
(Foto: Solobservatoriet / Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Ildkule over Østlandet i natt»

Annama-meteorittene godkjent

Den 19. april i fjor lyste ei diger ildkule opp himmelen over Kola-halvøya. Den blei observert fra Russland, Norge, Finland og Sverige. Sammen med finske eksperter fant vi det sannsynlige nedfallsområdet og noen uker seinere fant en ekspedisjon to meteoritter. Dette er tidligere omtalt her.

Ildkule
(Video: Alexandr Nesterov)

Nå har meteorittene fått godkjenning av The Meteoritical Society. Full rapport her.

Nylig har det også blitt publisert en artikkel om fallet: Orbit and dynamic origin of the recently recovered Annama’s H5 chondrite

Kameraet på Harestua kalibrert

Som tidligere omtalt, har vi nå et nytt kamerasystem operativt ved Solobservatoriet på Harestua. Det består av fire kameraer som dekker hver sin del av himmelen. Etter et par iterasjoner med kalibreringer og justeringer, har vi nå et oppsett som gir komplett dekning av himmelen, der vi presist kjenner himmelkoordinatene for hvert punkt i bildene. Det gjør oss også i stand til å reprojisere bildene fra kameraene og sy dem sammen til et enkelt bilde, og lage en timelapse som her:

Vi ser her tidsrommet mellom 17. og 19. april, og vi kan også legge merke til god aktivitet ved Deberitz-teleskopet i forgrunnen som drives av Norsk astronomisk selskap. Originalvideoen har 8K oppløsning.
Fortsett å lese «Kameraet på Harestua kalibrert»

Ildkule over Hallingdal

Ei kraftig ildkule gikk klokka 00:26 natt til 13. april over Hallingdal. Den kom først til syne 90 km over Golsfjellet med fart sør-sørvest, gikk over Hallingdalen og kom nesten fram til Tunhovd, men brant opp i 40 km høgde. Det er lite sannsynlig at meteoritter har overlevd ned til bakken.

(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
På grunn av den nye kamerastasjonen på Harestua har vi kunnet beregne banen med relativt god nøyaktighet.
Fortsett å lese «Ildkule over Hallingdal»

Stor ildkule over Narvik

Ildkule
(Foto: Eric Stempels / Swedish Allsky Meteor Network)
Kameraer i Kiruna og Abisko i Sverige registrerte i natt (klokka 22:53) ei stor ildkule som falt over Narvik-området. Kart og bilder fins på nettsidene til det svenske meteornettverket. Vi har imidlertid foreløpig ikke mottatt noen visuelle observasjoner av ildkula. Dette kan meldes via våre nettsider.

Vi vil komme med mer dersom vi får flere opplysninger.