Tusen takk til bidragsytere!

I august gikk vi ut og bad om hjelp til å drive og utvikle Norsk meteornettverk videre. Nettverket drives på dugnad med utstyr innkjøpt dels med medlemmers egne midler, men vi har også vært avhengige av støtte og donasjoner. Den store meteoren som falt ned over Lier i juli, der vi med stor sikkerhet kunne utpeke et søkeområde for meteoritter og fastslå meteorens opphav i solsystemet, er et eksempel på hva nettverket kan utrette. Det er foreløpig ikke gjort noe meteorittfunn, men så seint som i fjor, var nettverkets kameraer sentrale etter at en stor meteor falt ned over Sverige, der søket førte til et funn av en 14 kg tung jernmeteoritt. Den enorme medieoppmerksomheten spesielt etter meteoren over Lier tydeliggjorde imidlertid et behov for å oppgradere kameraer og web-tjenestene, da vi ikke var i stand til å formidle informasjon så godt som vi skulle ønske.

Vår anmodning om hjelp førte til at vi fikk inn totalt 42 000 kroner! Av disse pengene vil 30 000 gå til innkjøp og montering av to nye kamerastasjoner gjort mulig gjennom generøse bidrag fra Geoloco og Norsk ufosenter. Åtte privatpersoner har bidratt med 1000 kroner hver, og alle disse får nå tilsendt ei bok og en liten meteoritt som takk! Totalt har 25 givere bidratt, tusen takk til alle!

Vi vil nå prioritere montering av nye kameraer. Vi ønsker også å leie maskiner med god nettverksforbindelse så vi kan formidle informasjon bedre enn det vi gjør i dag, men dette må foreløpig vente til vi har tilstrekkelige midler. Det er fortsatt mulig å hjelpe. Vi har et Vipps-nummer 708457 og kontonummer 1503 71 48404.