Peilinger for ildkula nordvest for Trondheim

Så langt vi kjenner til, fins det ikke videoopptak av ildkula sett over Trøndelag 20. januar ca. klokka 17:41. Ved å bruke de to mest presise og noenlunde samsvarende observasjonene kan vi likevel anslå følgende bane:
Kart

Høgdeplott

Ildkula synes å ha overlevd relativt langt ned, men usikkerheten er stor. Vi har ingen sterke indisier på at ildkula har gitt meteorittnedfall, men heller ingen sikre tegn i observasjonene som synes å utelukke det heller. Observasjonene kan imidlertid tyde på at hastigheten har vært stor, og i så fall må vi regne med at ildkula brant helt opp.

Én kommentar til “Peilinger for ildkula nordvest for Trondheim”

  1. Ildkula 15. februar ble observert i sørøstlig retning, 10km nord for Namsos. Den forsvant bak en fjellformasjon.

Det er stengt for kommentarer.