Ildkule sett fra Vestlandet

Fra flere steder på Vestlandet er det meldt om ei ildkule med 2-3 sekunds varighet klokka 19:33 i går kveld. Den er også fotografert fra Ørsta og Breim.
Ildkule
(Foto: Geir Øye)

Ildkule
(Foto: Runar Sandnes / Norsk meteornettverk

Det er ennå ikke utført peilinger, så ildkulas bane er foreløpig ukjent.