Solformørkelsen 20. mars

En solformørkelse har lite med meteorer å gjøre, men fordi flere i Norsk meteornettverk drog oppover til Svalbard for å se formørkelsen i all sin prakt derfra, legger jeg ut en video fra turen her, som viser totaliteten og litt av hvordan den opplevdes: