Automatiske registreringer

Det har ikke vært så mange nyhetssaker den siste tida, men det betyr ikke at det ikke har skjedd noe, verken på himmelen eller i nettverket. Nettverket er under utvikling og etter at vi fikk to stasjoner, har det vært fokus på å få de tekniske løsningene på plass, spesielt programvareutvikling. Noe baserer seg på programvare fra det danske og svenske nettverket, men mye er også skrevet fra bunnen av.

Når en stasjon oppdager en meteor, sendes data og bilder nå til en sentral tjener som gjør videre beregninger dersom flere stasjoner har registrert samme meteor, og så presenteres dette automatisk på ei ny side. Denne sida er også tilgjengelig fra forsida i menyen under «De siste automatiske registreringene».

Nå som dette ser ut til å fungere godt, kan vi omsider fokusere på å opprette nye stasjoner. Det vil bli 1-2 nye stasjoner nå i høst, som vi vil komme tilbake til.