Stor ildkule lyste opp sør-Norge

Klokka 17:37 den 18. desember lyste ei stor ildkule opp store deler av sør-Norge. Den var best synlig fra Vestlandet. Meteornettverkets kameraer på Østlandet har registrert hendelsen, men på grunn av skyer synes det mest ved at himmelen og landskapet lyser opp. Videoopptak må gjennomgås manuelt, og denne saka vil bli oppdatert.

Oppdatering: Peilinger fra Oslo og Harestua indikerer at ildkula kan ha falt ned i nærheten av Odda, men dette er svært usikkert, spesielt i øst/vest-retningen. Peilingene gir ingen god informasjon om hastighet og eksakt retning. Bilder, videoer og mer informasjon fins i en egen rapport. Den beste videoen fra Oslo viser dessverre ikke så mye på grunn av skydekket og avstanden.

Ronny Tertnes har på våre Facebook-sider lagt igjen en video tatt fra Nesttun i Bergen. Dessverre var det regn i Bergen, men blinket kan tydelig ses, og kan lett forveksles med et lyn.

Oppdatering II:Fra Tore Myhren på Lillehammer har vi fått tilsendt en god video (klikk på bildet for å spille av):
ildkule
(Foto/video: Tore Myhren)

Oppdatering III:
Videoen fra Lillehammer har vist seg å redusere usikkerheten betraktelig. Den har falt bratt ned og eksplodert ca. 26 km over bakken. Hastigheten er usikker, men synes å ha vært rundt 17 km/s. Denne usikkerheten gjør det vanskelig å anslå ildkulas masse, og hvor mye, om noe, har nådd bakken som meteoritter. Kartet under viser resultatet av peilingene. Det peker mot et område ca. 21 km rett øst for Odda, nordøst for Breiavatnet. Dette er et vanskelig tilgjengelig fjellområde, og eventuelle meteoritter kan ligge godt skjult i steinrøyser.

kart

Hendelsen later også til å ha blitt registrert av NORSAR et kvarter etterpå ved en infralydstasjon 266 km unna.