Stor ildkule i natt

Natt til 5. juli klokka 00:28:51 kunne ei stor, blå-grønn meteor ses fra store deler av sørøstlandet, sør-Sverige og Danmark. Meteornettverkets kameraer registrerte den fra Oslo, Harestua og Gran, og ut fra dette kan vi beregne at den gikk mot sørøst mot den svenske vestkysten og gikk over land ca. 2 mil sør for Strömstad. Fordi alle registreringene ligger neste på samme linje, er det en viss usikkerhet i nord/sør-retningen. Dersom det dukker opp presise observasjoner fra andre steder, kan denne usikkerheten reduseres. De foreløpige beregningene tyder på at meteoren hadde en inngangshastighet på rundt 16,5 km/s og lyste ned til 32 km høgde. Den var synlig i nesten 5 sekund. Meteorittnedfall kan ikke utelukkes.
Les mer

Ildkule over Rogaland

De lyse sommernettene begrenser naturligvis antall meteorobservasjoner, men lengst sør i landet er det likevel mørkt nok til at ildkuler kan bli et imponerende syn om de kommer nær midnatt. Nettopp dette skjedde rett før klokka ett i natt, da denne ildkula kom til syne lengst sørvest i landet:
Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)
Les mer

Den lyse årstida

Nå som nettene ikke lenger blir helt mørke noe sted i landet, blir det naturligvis færre meteorobservasjoner, men noen meteorer er klare nok til å bli godt synlige. Her følger “fangsten” så langt i mai når halve måneden er unnagjort:

meteor
Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Denne meteoren gikk over Kattegat 22:40 den 11. mai. Inngangshastigheten var 13,5 km/s og den lyste helt ned til 30 km og ville normalt være en meteorittkandidat verdt å gjøre flere beregninger på. Men den har gått langt til havs, så skulle noen småbiter ha falt helt ned, er de tapt. Bildet er tatt fra Kristiansand.
Les mer

Ildkule over Nordvestlandet

13 minutt over midnatt natt til 26. april var en lyssterk meteor synlig over store deler av sør-Norge, og fra Geir T. Birkeland Øye har vi fått et flott bilde tatt fra Ørsta. Ved hjelp av stjernene i bildet kan kameraets linsegeometri utledes, og vi kan “skifte” linse fra den originale 8 mm fiskeøyelinsa til et normalobjektiv med meteoren i sentrum. Resultatet blir da:
Ildkule
(Foto: Geir T. Birkeland Øye)
Les mer

Nordtysk meteorittkandidat

Nettverkets kameraer i Kristiansand og Oslo registrerte natt til 1. april en bolide lavt på horisonten i sør. Peilingene viste at den gikk over Danmark og videre over grensa til Tyskland og endte nær Schleswig. Boliden er også fotografert fra Danmark og Sverige. Beregninger utført av Eric Stempels i det svenske nettverket antyder at det var en meteoroide på ca. 1 kg med hastighet på 14 km/s som kom inn i atmosfæren, og rundt 50 gram av dette kan ha falt ned på bakken. Eventuelle meteoritter vil altså være små og svært vanskelige å finne.

Bolide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Flere bilder og data fins i en egen meteorrapport.

To meteorittkandidater i påska

Kameranettverket registrerte to meteorer i løpet av påskeuka, der det kan ha vært meteorittnedfall. I begge tilfelle dreier det seg eventuelt om små biter, kanskje noen hundre gram totalt, og mulighetene for funn er små. Felles for meteorene er en lav inngangshastighet, og de har dermed trengt relativt langt ned i atmosfæren.

Ildkule sett fra Gran
(Foto: Solobservatoriet på Harestua)

Den første meteoren kom til syne 22. mars klokka 21:26 og gikk i nordvestlig retning over sørlige Oppland og endte vest for Randsfjorden i Søndre Land kommune. Detaljer fins i en egen rapport.

Den andre meteoren kom til syne 23. mars klokka 23:42 og gikk i en nordlig retning over Luster og endte nord i kommunen, nær grensa mot Breheimen.

Mulig meteorittnedfall i Gaular

Under orkanen Tor natt til 30. januar falt det meteor over Gaular kommune i Sogn og Fjordane som kan ha gitt meteorittnedfall. Beregningene viser at det antakelig bare dreier seg om små fragment på få gram, og disse vil i så fall ha blitt tatt av vinden og spredt i terrenget, slik at søk vil være nytteløst. Observasjonsgrunnlaget er også noe tynt, så det fins en viss usikkerhet i beregningene. Skulle det bli funnet noe tilfeldig i dette området på et seinere tidspunkt, vil det imidlertid være naturlig å knytte det til denne hendelsen.
Ildkule
(Foto/video: Norsk meteornettverk)
Les mer

Oppdatering om Møre-meteoren

Etter omtalen av den eksepsjonelle meteoren som gikk over Møre 27. desember rundt 20:28, har vi fått inn flere rapporter og et nytt bilde tatt fra Ørsta som gjør det mulig å være sikrere om meteorens bane. Hendelsen har også blitt omtalt i aviser, som i Fjordingen og i Firda. Hendelsen førte også til en artikkel i VG.

meteor
(Foto: Geir T. Birkeland Øye. Meteoren forsvinner bak horisonten i nordøst. Bildet er reprojisert og fargene er justert for å framheve meteoren.)
Les mer

Spektakulær ildkule over Møre

Norsk meteornettverk mottok i går kveld den 27. desember et stort antall henvendelser om ei ildkule som langsomt passerte over himmelen. De fleste henvendelsene kom fra nordvestlandet og Trøndelag, men også fra sørlige Østlandet og fra Nordland så langt nord som Brønnøysund. Obsvervasjonene gikk ut på at ildkula delte seg i flere deler og enkelte rapporterte at ildkula var synlig i et halvt minutt.
ildkule
(Foto: Runar Sandnes)
Les mer

Ildkule ca. 17:12 26. desember

Vi har mottatt flere rapporter i kveld, både via rapportskjemaet og på telefon, om ei stor ildkule som delte seg i minst to deler. Rapportene kommer fra Østlandet og nordover til sørlige Nordland. Dessverre har vi ingen bilder fra våre tre kamerastasjoner. Kristiansand ligger for langt unna. Kameraet i Oslo har ligger i ei sørvestvendt li og har dårlig sikt mot nord-nordøst, og kameraet på Solobservatoriet på Harestua viser heller ingenting og det viser seg at det er et brudd i videoen fra 17:12:02 til 17:12:27, sannsynligvis på grunn av et midlertidig nettverksproblem. Foreløpig er det dermed vanskelig å si noe sikkert om denne ildkula, men ildkula kan ha blitt registrert av andre kameraer enn nettverkets.