Mulig meteorittnedfall ved Ringedalsvatnet

På kvelden 4. desember, klokka 19:33, kolliderte en rundt 100 kg stor meteoroide med jorda i 67.000 km/t og skapte et brak over fjellet like ved grensa til Hardangervidda nær Odda. Har meteoritter falt ned?

Mange i sør-Norge så ei ildkule falle ned mot horisonten med en lysstyrke omtrent som halvmånen. Den beskrives som blågrønn i fargen og var synlig i 3-4 sekund. Norsk meteornettverk har fått inn mange vitneobservasjoner og to av nettverkets kameraer, i Oslo og Vestby i Akershus, registrerte hendelsen. I tillegg har NORSARs infralydarray i Løten registrert hendelsen og ildkula er også fotografert fra Skien. Ronny Peter skulle fotografere kometen Lovejoy da han var så heldig å få med ildkula i tillegg. Med denne informasjonen har det vært mulig å lokalisere hvor ildkula falt med relativt god sikkerhet. Alle observasjonene, inkludert vitner, bilder og infralyd, er gjort fra langt hold, mellom 100 og 300 km, og i hovedsak fra samme side, fra Østlandet der været var best. Dette gjør det i utgangspunktet vanskelig å krysspeile ildkulas posisjon nøyaktig, men bildet tatt i Skien har eksepsjonell god oppløsning og når dette sammenliknes med bildet fra Oslo som også har noenlunde god oppløsning, finner vi at ildkula har kommet inn helt vest på Hardangervidda og har eksplodert om lag 25 km over fjellet rundt 14 km nordøst for Odda. Usikkerheten er størst i øst/vest-retning.
Kart
(Grafikk: Norsk meteornettverk, kartgrunnlag: Google)

De røde linjene i kartet er peilinger fra bildene tatt i Skien og Oslo. Den grønne pila angir ildkulas antatte ferd over terrenget. Rødt punkt markerer beste estimat for eksplosjonssted og skravert ellipse viser et mulig område for meteorittnedfall. Eksplosjonen inntraff klokka 19:33:20. Øvrige observasjoner er mindre presise, men peker i hovedsak mot det samme området. Den blå streken markerer retningen som infralydarrayen i Løten hele 275 km unna hørte eksplosjonslyden fra. Det er en viss usikkerhet i slike målinger og avviket på to grader er ikke stort. Trykkbølgen nådde målestasjonen klokka 19:47:16, altså nesten 14 minutt etter hendelsen.

Ildkule
(Foto: Ronny Peter)
Ildkula fotografert fra Skien 190 km unna sammen med kometen Lovejoy.

Ildkule
(Foto/video: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)
Ildkula fotografert fra Voksenlia i Oslo 220 km unna. Klikk på bildet for video. Ildkula reflekteres i isen på Bogstadvannet og forsvinner bak skyer.

Infralyd
(Grafikk: Steven Gibbons / NORSAR)
Ildkula som registrert av NORSARs infralydarray 275 km unna.

Ingen av bildene viser den helt siste delen av forløpet, så vi kjenner ikke til hvor langt ned ildkula nådde. Bildene viser at den må ha nådd ned til 30 km over bakken, men infralydregistreringene antyder at den har falt lengre ned. Da er det gode muligheter for at mindre rester av ildkula har falt ned til bakken som meteoritter. Beregningene viser at ildkula har falt bratt, i en vinkel på ca. 80 grader, og med en fart på ca. 19 km/s (±3 km/s) da den kom inn i jordas atmosfære. Ildkula kan ikke knyttes til meteorsvermen geminidene som er synlige i desember.
Høgdeplott
(Grafikk: Norsk meteornettverk)

Foreløpige beregninger av Michael Mazur viser at meteoroiden kommer fra den indre delen av asteroidebeltet, muligens fra Phocaea-gruppa.
bane
(Grafikk: Michael Mazur)

Norsk meteornettverk etterlyser flere observasjoner, spesielt dem gjort i nærheten av det antatte fallområdet, enten om lys eller lyd, gjerne via vårt rapporteringsskjema. Vi oppfordrer også alle som ferdes i området, om å være oppmerksomme på uvanlige steiner eller steiner som ligger på et sted i terrenget der de ikke synes å høre naturlig hjemme, som på islagte vann eller på myrer, torv og liknende. Skulle noen finne en mulig meteoritt, råder vi til å kontakte Rune Selbekk ved Naturhistorisk musuem i Oslo for å få undersøkt om det faktisk dreier seg om en meteoritt. Meteoritter er verdifulle (avhengig av størrelse og type), og museet vil være behjelpelig med å få den klassifisert og offisielt registrert. Museet er også interessert i å kjøpe meteoritter til markedspris.

Følgende data er brukt til krysspeiling:

Oslo: 59.97056N 10.64964Ø start: 278,90 (az), 19,50 slutt: 276,65 (az), 6,58 varighet: 2,8s
Skien: 59.22356N 9.56270Ø start: 308,97 (az), 30,31 slutt: 305,36 (az), 14,50 varighet: 3,4s
Løten: 60.7353N 11.5414Ø 255,96 (az)

2 kommentarer til «Mulig meteorittnedfall ved Ringedalsvatnet»

  1. Observert fra Lifaret 13,1414 Trollåsen (Mastemyr,Kolbotn).Samme dag og tid som nevnt.I vestlig retning sett fra huset mitt.På meg virket det som en kule hvor selve kula hadde farve som en stjerne,mens ‘halen’ var blå grønn.Virket som objektet hadde stor fart og tyngde.Imidlertid sett fra min posisjon så det ut som den kom rimelig rett ned (ikke på tvers over himmelen).Hørte heller ikke noe lyd,og på meg virket det som objektet var nærmere enn flere mil unda.Så vel lyset i muligens ca 5 sek.Har aldri sett noe lignende,og da jeg observerte dette utenfor huset,hørte jeg heller ikke noe f.eks oppskyting av rakett el lign i forkant.

  2. Så denne fra Bø i Telemark, og tror at den mere østlige banen i det anviste kartet er mest korrekt. – den mest opplyste meteor jeg har sett med egne øyne dette her..

Det er stengt for kommentarer.