Oppdatering om Løten-meteoren

Meteoren som falt over Løten natt til 5. januar som mange så og ikke minst hørte, førte til stor oppmerksomhet og medieomtale. Meteorer av denne størrelsen faller over Norge flere ganger i året, så slik sett er det ingen unik hendelse, men det er likevel noe som gjør denne meteoren svært interessant. Den passerte nær NORSARs infralydstasjon på Løten, slik at vi i tillegg til videoopptak av meteoren har gode infralyddata. Og enda mer interessant: Kamerapeilingene viste at den gikk veldig nær stasjonen, så nær at vi bad NORSAR undersøke seismiske data på samme stasjon i det aktuelle tidspunktet som kunne indikere nedslag av en meteoritt.

Henvendelsen var et skudd i mørket, for meteoren har antakelig bare gitt noen få, relativt små meteoritter. En meteoritt på noen hundre gram som treffer bakken i drøyt 200 km/t vil bare kunne registreres dersom den faller ganske nær en seismisk sensor. Forbauselsen var derfor stor da sensorene viste et svakt, men tydelig signal på flere sensorer, presis to minutt etter infralydsignalet. Vi har funnet at dette passer godt med forventa tidspunkt for en meteoritt på noen hundre gram. Stedet avviker noe fra hvor vi ville forvente nedslaget ut fra kamerapeilingene, men befinner seg likevel innafor det aktuelle området fordi kamerapeilinger, fragmentering og vindsituasjonen gir en usikkerhet på noen få km.

Det er sikkert at signalet kommer fra en reell fysisk hendelse ute i Løtens skoger, men signalet forteller ikke nøyaktig hva. Med mye tung snø på trær kunne det tenkes at ei trekrone eller helt tre har deisa i bakken, men signalet er kort og likner ikke på noe slikt. En annen mulighet er frostsprengning i bakken. Det er imidlertid ikke funnet andre slike signal denne natta, og frostsprengninger kommer helst i serier. Signalet passer derimot godt med en stein som treffer bakken i stor fart. At en seismisk stasjon registrerer noe slikt er svært usannsynlig, og vil være helt unikt, men når vi alt veit at det gikk en meteor i umiddelbar nærhet som med stor sannsynlighet har gitt meteorittnedfall, så er det likevel godt tenkelig sjøl om det statistisk vil gå nær 100 000 år før en meteoritt neste gang faller så nær NORSARs stasjon på Løten.

Dette syntes interessant nok til at området måtte undersøkes. Sannsynligheten for å finne noe om vinteren er liten, og det var flere cm med snø som hadde falt i dagene etter det antatte fallet. Norsk meteornettverk valgte likevel å gjøre et forsøk 13. januar sammen med NORSAR vel vitende om at det blir som å leite etter ei tapt lommebok i skogen etter at det har snødd. Håpet om å finne noe er ikke stort, men en gjør et forsøk likevel. Vi undersøkte et relativt lite område pekt ut som kilden til det seismiske signalet, men området var fullt av dyrespor og andre hull i snøen fra klumper falt ned fra greiner, og det var ikke mulig å undersøke hvor djupt hvert eneste hull var. Bildet under er tatt ved kilden til det seismiske signalet.

Søkeområdet
Falt det ned en meteoritt her natt til 5. januar?

Vi fant ingen meteoritt, men vi gjorde oss noen observasjoner. Snøen var ikke djup, spesielt ikke nær trær eller i den tettere delen av skogen, så det virker sannsynlig at en meteoritt som treffer bakken vil kunne gi et godt seismisk signal. Det var heller ikke noe nylige toppbrekk eller falne trær i området. Noen rotvelter i utkanten av området var dekt med gammal snø. Vi konkluderte med at området bør gjennomsøkes på nytt til våren.

Medieinteressen var enda stor og NRK Innlandet fulgte oss i forberedelsene. Det gav et innslag i Dagsrevyen som kan ses her. Og astronomen Vegard Rekaa som var med på søket, har publisert denne videoen om ekspedisjonen.

Én kommentar til “Oppdatering om Løten-meteoren”

Det er stengt for kommentarer.