Fragmentfunn etter ildkula 7. november

Den 7. november 2020 falt en uvanlig stor bolide ned helt vest i Uppland i Sverige. På grunn av skydekket var det ingen kameraer i Sverige som viste bolidens bane, sjøl om nattemørket blei til dag, men hendelsen blei registrert av kameraer i Norge, Finland og Danmark, dessuten av NORSARs infralydstasjon på Løten, av satelitter, av seismiske stasjoner stasjoner i Sverige, og dessuten videoopptak i nærheten som indikerer forsinkelsen mellom lysglimtet og lyden. Kamerapeilingene, der tre stasjoner i det norske meteornettverket var spesielt viktige, Solobservatoriets kamera på Harestua, Deep Sky Explorations kamera i Larvik og nettverkets stasjon ved Kristiansand drevet av Astronomiforeningen i Agder, gav raskt en indikasjon på at meteoritter hadde nådd bakken samt en indikasjon på hvor, men et nitid detektivarbeid basert på alle tilgjengelige data, samt vitnebeskrivelser, måtte til for å snevre inn søkeområdet. Det var grunner til å anta at meteoritter på bakken kunne være store, mange kilo tunge, og simuleringer viste at en steinmeteoritt opp til 200 kg som hovedfragment kunne være mulig, mens en jernmeteoritt og større grad av fragmentering ville gi mindre meteoritter, likevel atskillige kilo.

meteorittfragment
(Foto: Naturhistoriska riksmuseet)

Mange drog til området for å leite, men ingen rapporterte om funn av slike meteoritter. Den 22. november fant Jörgen Langhof, mineralog ved Naturhistoriska riksmuseet, noen mindre jernfragment etter tips om merker i bakken i det mest aktuelle søkeområdet. Disse fragmenta med størrelser på 1 til 6 mm er nå analyserte, og det kan nå slås fast at de stammer fra en jernmeteoritt. Fragmenta er imidlertid for små til å klassifisere meteoritten fullstendig, og søket vil fortsette til våren. Det kan se ut som om en knyttnevestor meteoritt har truffet en stein og spredt disse små fragmenta, men det er uvisst hvor denne meteoritten er. Dette reiser naturligvis spørsmålet om noen tidlig har hatt hell og funnet meteoritten, men unnlatt å rapportere om funnet. Dersom en slik meteoritt ikke undersøkes og formelt registreres, vil verdien betydelig begrenses.

Det er første gang på 66 år at det er gjort et meteorittfunn i Sverige, og dette er Sveriges første observerte funn av en jernmeteoritt. Og alle instrumentelle observasjoner av boliden gjør dette funnet svært sjeldent. Det er av stor vitenskaplig verdi at meteorittens opphav i solsystemet kan fastslås, og observasjonene gir gode data om objektets ferd gjennom atmosfæren. Det er første gang at det er gjort meteorittfunn etter registreringer av kameraer i det norske meteornettverket.

meteorittfragment
(Foto: Naturhistoriska riksmuseet)

Les hele pressemeldinga fra Naturhistoriska riksmuseet her.

Én kommentar til “Fragmentfunn etter ildkula 7. november”

Det er stengt for kommentarer.