Et knippe perseider

Bildet under viser alle perseider mellom klokka 1 og 2 natt til 12. august. Bildet er tatt fra Voksenlia i Oslo mot sørvest.
Perseider
(Foto: Steinar Midtskogen / Norsk meteornettverk)

Her er også en liten video av de mest lyssterke perseidene samme natt (musikk av Thomas Bergersen – Cry / Sun).

Perseidene topper seg

Aktiviteten til meteorsvermen perseidene har tatt seg opp. De to bildene under er fra sist natt (natt til 12. august), og neste natt ventes minst like stor aktivitet. Været og de korte sommernettene begrenser imidlertid observasjonsmulighetene. I sør-Norge blir det ikke noenlunde mørkt før nærmere midnatt, og lengst nord i landet blir det ikke skikkelig mørkt i det hele tatt.

Perseide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Perseide over Lærdal fotografert fra Gran)

Perseide
(Foto: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua. Perseide nær Kristiansand)
Fortsett å lese «Perseidene topper seg»

Perseidene

Meteorsvermen perseidene er i disse dager aktiv og vil kunne observeres de tre neste ukene der nettene er mørke nok. Maksimal aktivitet ventes rundt 12. august. Perseidene gir raske stjerneskudd, av og til kraftige. Alle disse meteorene brenner helt opp langt oppe i atmosfæren. Natt til 31. juli registrerte meteornettverket sin første perseide (rapport). Fordi disse meteorene er så raske og kortvarige, fanger automatikken imidlertid ikke opp alle perseidene.

Lyridene

Lyridene er en meteorsverm som er aktiv i disse dager og når sin topp i dag, 22. april. De korte vårnettene her i landet, og årets sammenfall med fullmånen, gir ikke optimale forhold for å observere dem, men enkelte meteorer kan lyse kraftig og være synlige også i skumringa. Meteorene er raske, ca. 48 km/s, og brenner fullstendig opp langt opp i atmosfæren. Enkelte kan bli kraftige nok i et kort øyeblikk til å lyse opp himmelen og etterlate seg en lysende flekk på himmelen som kan ses i mange sekund etterpå.

Lyride
(Foto/video: Norsk meteornettverk / Solobservatoriet på Harestua)

Meteoren over en en lyride fotografert fra Kristiansand 23:22 i går kveld og etterlater seg en viss etterglød. Meteoren gikk over havet vest for grensa mellom Danmark og Tyskland.

Radiant

I bildet fra Harestua publisert i går later det til at meteorene går tilfeldig på kryss og tvers over himmelen. Men under en meteorsverm er ikke det tilfellet. Grunnen til det tilsynelatende kaoset er at jorda (og kameraet) roterer. Dersom de samme bildene som lå til grunn for gårsdagens bilde, reprojiseres slik at sentrum blir et bestemt punkt i stjernebildet tvillingene (latin: geminī), blir bildet ganske annerledes. Noen få meteorer går fortsatt på tvers av de øvrige. Dette er sporadiske meteorer som ikke tilhører meteorsvermen.
geminidene

100 geminider

Geminidene var på sitt mest aktive natta mellom den 14. og 15. desember og meteornettverket registrerte nesten 150 meteorer med varighet på et sekund eller mer! Bildet under (klikk for full størrelse) viser over 100 geminider (og noen sporadiske meteorer) gjennom hele natta. Bildet er satt sammen av videoopptak tatt av kamerariggen på Solobservatoriet på Harestua.

Geminider
(Foto: Solobservatoriet på Harestua / Norsk meteornettverk)

Flere av geminidene registrert var meget lyssterke, nær fullmånen i lysstyrke. Geminidene skiller seg fra de andre meteorsvermene ved at de består mest av stein, ikke mest av is, og de kan nå langt ned i atmosfæren trass farten på 35 km/s. I natt blei flere observert under 40 km, og to nådde helt ned til 33 km. Dette er langt nok ned til at små fragment kan falle ned til bakken, men slike vil antakelig være på noen få gram eller mindre.

Full klaff med ny kamerastasjon

Natt til 11.november fikk vi full klaff under meteorsvermen Tauridene, flere meteorer er fanget inn av vårt stadig voksende nettverk – hvorav hele 4 er fanget av alle de tre norske kamerastasjonene! Og det på én natt… Siden meteorsvermen er på ingen måte er over og værutsiktene er gode for også natt til 12.11, gleder vi oss til å se fortsettelsen.

2015-11-10 21:27:06 UTC
Den første meteoren natt til 11.nov sett fra kameraet i Kristiansand.

2015-11-10 21:27:06 UTC

Se video av meteoren her.

Krysspeilinger mellom stasjoner er nå blitt vesentlig bedre, med den tredje stasjonen i drift, noe meteorene som kom denne natten viser veldig tydelig. De fleste har ligget sør for østlandet, som gjør at Oslo- og Harestuakameraene har lite nytt å bidra ift. de peilingene som kan gjøres med ett kamera alene. Kamerastasjonen i Kristiansand har derimot bidratt med bilder av spesielt stor verdi når banene til disse meteorene skal beregnes.

Vi kan dermed trygt si at det ble en skikkelig pangstart for den nyeste norske kamerastasjonen, på Møvik fort i Kristiansand. Grundige rapporter for hver hendelse finnes på lenkene under, med film og bilder av alle hendelsene:

Tauridene

Tauridene, som ofte deles inn i to grupper, de nordlige og de sørlige, er en meteorsverm som er aktiv fra slutten av oktober og et stykke inn i oktober. Svermen knyttes til kometen Encke. Svermen er kjent for å gi klare ildkuler som ofte ender i et brått lysglimt, noe som bildene under tatt i løpet av de siste dagene, bekrefter.

Tauride
Fortsett å lese «Tauridene»